KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění za 4. týden

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 4. týden roku 2024 eviduje 2034 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Jde o rychlý nárůst počtu hlášených případů oproti předchozímu týdnu o 28 %. Nejvíce zasažený je nadále žďárský okres, kde je nových pacientů hlášeno 3262/100 tis. obyvatel. V okrese Jihlava je nových případů 1917/100 tis. obyvatel, na Pelhřimovsku 1772 a na Havlíčkobrodsku 1468 nových případů na 100 tis. obyvatel. Srovnatelně je na tom okres Třebíč se 1451 případy na 100 tis. obyvatel.

Graf hlášení ARI 4. týdenZdroj: registr ARI

„Současná situace výskytu akutních respiračních onemocnění v kraji se za minulý týden zhoršila. Počet hlášených případů vzrostl oproti předchozímu týdnu o 28 %. Onemocnění dýchacích cest se nejvíce šíří mezi malými dětmi do 5 let, školními dětmi a mladými lidmi do 24 let. Mezi seniory nad 65 let k tak rapidnímu nárůstu počtu nemocných zatím nedochází. Obecně mají pacienti většinou mírný průběh onemocnění. Mezi původci onemocnění dominuje chřipka typu A,“ sděluje MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV.

Graf Hlášení ARI za 4. týden Zdroj: registr ARI

Mapa relativní nemocnost ARI okresy za 4. týden Zdroj: registr ARI

Stále platí Doporučení Státního zdravotního ústavu k předcházení šíření akutních respiračních onemocnění.

Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586

zveřejněno 29. 1. 2024 - 1:47