KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Hygiena práce

Informace v kategorii

Za jakých podmínek musí zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům v létě ochranné nápoje, které profese jsou nejrizikovější, musí zaměstnavatel poskytovat ochranné nápoje zdarma? Je možné poskytnutí ochranného nápoje řešit finančním plněním?

zveřejněno 21. 12. 2022

Azbest v ovzduší a legislativní zajištění ochrany zdraví

Legislativa zabývající se problematikou azbestu

Materiál byl sestaven pracovníky KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a je uveřejněn s laskavým svolením jejího vedení.

zveřejněno 21. 12. 2022