KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 1 / 8
Přejít na stránku:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (dále jen KHSV) realizovala krajskou akci „Solme s rozumem 2023“. Zjišťováno bylo množství soli v pokrmech podávaných v různých typech provozoven stravovacích služeb. Jednalo se o domovy pro seniory, restaurace, provozovny závodního stravování a fastfood. Měřeno bylo vždy množství soli v pokrmu z běžné nabídky denního menu. Z výsledků vyplývá, že obědy jsou přesolovány a strávník jen konzumací oběda příjme násobné množství soli, než které je doporučováno odborníky.

slánky

zveřejněno 23. 5. 2023 - 9:31

Minulý víkend proběhly na Vysočině dvě velké akce s mnohatisícovou účastí veřejnosti, Světový pohár v MTB v Novém Městě na Moravě a tradiční Svatojánská pouť ve Žďáře nad Sázavou. Krajští hygienici se zde proto při kontrolách zaměřili na kvalitu poskytovaného stravování. Ve Vysočina aréně při závodech horských kol zajišťovala stravování pro všechny účastníky jedna cateringová společnost. Při kontrole nebylo shledáno závad. Na žďárské pouti bylo rychlé občerstvení nabízeno v padesáti mobilních stáncích různých provozovatelů. Zde byly zjištěny jen drobné nedostatky, které se řešily domluvou a byly na místě odstraněny. Nedošlo k závažnému pochybení a porušení hygienických předpisů. Při kontrolách nebyly uloženy sankce.

kontrola stravování stánek pouť ZR

zveřejněno 19. 5. 2023 - 11:26

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) řeší za poslední rok již druhý případ difterie neboli záškrtu. Národní referenční laboratoř (NRL) pro pertusi a difterii SZÚ v těchto dnech potvrdila u pacienta z Vysočiny nákazu. Pomocí specializované laboratorní diagnostiky bylo zjištěno, že se jedná o bakterii Corynebacterium ulcerans, která produkuje difterický toxin vyvolávající onemocnění záškrt. V tomto případě se jedná o kožní formu  nemoci.

zveřejněno 5. 5. 2023 - 12:00

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (dále jen KHSV) provedla za období od 1. září 2022 až do 1. 3. 2023 celkem 190 kontrol provozoven školního stravování a ostatních stravovacích služeb pro děti. Bylo uděleno 32 sankcí. Při kontrolách je také průběžně zjišťován obsah soli v pokrmech pro dětské strávníky. Ze 30 odebraných vzorků polévek vykazovalo 16 vysokou koncentraci soli a v 11 vzorcích byla zjištěna zvýšená koncentrace soli.

Kontrolní měření soli v polévce  Kontrolní měření soli v rajské polévce

zveřejněno 3. 5. 2023 - 3:20

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (dále KHSV) eviduje v posledních měsících zvýšený výskyt případů svrabu. Jen za první tři měsíce letošního roku mají epidemiologové hlášeno 112 případů. Svrab (scabiens) je velmi nakažlivé, nepříjemně svědivé kožní onemocnění. Touto infekcí se může nakazit úplně každý.

Výskyt svrabu 2018-23 první tři měsíce

Graf č. 1: Počty hlášených případů svrabu za leden až březen v letech 2018 až 2023. Kraj Vysočina. Zdroj: ISIN

zveřejněno 14. 4. 2023 - 8:50
Stránka 1 / 8
Přejít na stránku: