KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Bakteriální rezistence ohrožuje účinnost antibiotik

Účinnost antibiotik je ohrožena. Odolnost bakterií vůči antibiotické léčbě rychle roste z důvodu nesprávného a častého používání antibiotik v humánní i veterinární medicíně. Na tento významný celosvětový problém upozorňují v těchto dnech Světový antibiotický týden a Evropský antibiotický den.

  

Bakterie, které způsobují infekční onemocnění, jsou stále odolnější neboli rezistentní vůči účinkům antibiotik. To způsobuje komplikace při léčbě. „V současnosti se i v Kraji Vysočina u pacientů setkáváme s infekčními onemocněními, která nereagují na standardní antibiotickou léčbu. Problém bakteriální rezistence je především u hospitalizovaných pacientů, ale poslední roky se také týká ambulantní praxe. Nejčastěji se jedná o infekce dolních cest dýchacích, jako je zápal plic, dále o infekce močového systému nebo sepse. Mezi rezistentní bakterie patří např. gramnegativní tyčinky, pseudomonády či MRSA, tedy meticilin-rezistentní zlatý stafylokok,“ uvádí MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.

V České republice dle statistik zemře ročně na bakteriální rezistenci více osob než při dopravních nehodách. Jedná se však o celosvětový problém. Antibiotická rezistence a neúčinnost léčby má za následek nezřídka i smrt pacienta.  Na závažnost rostoucí bakteriální rezistence upozorňují Světový antibiotický týden a Evropský antibiotický den, jehož hlavní letošní téma je: "Cíle antimikrobiální rezistence: jak jich můžeme dosáhnout do roku 2030?"

 

Národní antibiotický program si klade za cíl zajistit pacientům dostupnou, účinnou, bezpečnou a nákladově efektivní léčbu s ohledem na antibiotickou rezistenci bakterií.

Kampaň Státního zdravotního ústavu Důvěřuj svému lékaři (antibiotickarezistence.cz).

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586.

 

zveřejněno 20. 11. 2023 - 11:55