KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Pilská nádrž

Informace

Informace

k.ú. Zámek Žďár, povodí Vltava, nadmořká výška: 576,8 m n. m., rozloha: 57,6 ha

Popis

Jedná se o vodní dílo na horním toku Sázavy vybudované v roce 1962 v profilu hráze původního rybníka Pilský nad Žďárem nad Sázavou. Původním účelem nádrže bylo zásobování rozvíjejícího strojírenského průmyslu a napájení sádek Kinského rybářství s.r.o. Plocha má travnatou pláž, která je pravidelně udržována. K dispozici jsou venkovní plochy a toalety. Dno od pláže je písčité, postupně se svažující. Na druhém břehu jsou v provozu dva kempy s dobře vybaveným zázemím. K dispozici je volejbalové hřiště, půjčovna loděk, sportovního náčiní a jízdních kol, která lze využít na jízdu po cyklostezce směrem k obci Polnička.

Kvalita

Koncentrace fosforu je dostačující pro silný rozvoj řas a sinic v nádrži. Nádrž je poměrně eutrofní s výrazným výskytem sinicových vodních květů. V minulosti byl pro tuto vodní plochu vydáván i zákaz koupání. Průhlednost vody se většinou pohybuje pod limitní hodnotu 1 m, což je částečně způsobeno i zvýšeným obsahem huminových látek. Možným bodovým zdrojem znečištění je obec Polnička.

Přístup

Pilská nádrž leží v bezprostřední blízkosti Žďáru nad Sázavou. Při výjezdu z města směrem na Škrdlovice se odbočí vlevo ze silnice I/37. K dispozici je kapacitně dostačující parkoviště nad objektem hotelu Tálský mlýn.

Mapa

Fotografie

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 - 2022)

Výborná kvalita vody
Výsledky sledování: Pilská nádrž

Kontrola kvality vody

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bylo ukončeno ke dni 4. 9. 2023.

Hodnoty za rok: 2024

Pro tento rok není k dispozici žádný záznam.

Hodnoty za rok: 2023

DatumHodnotaPoznámka
24. 8.Průhlednost vody 0,8m, voda je mírně zakalenější. Teplota vody 24,3°C.
10. 8.Průhlednost vody 0,5m, voda je mírně zakalenější. Teplota vody 17,0°C.
27. 7.Průhlednost vody 0,7m, voda je mírně zakalenější. Teplota vody 22,1°C.
13. 7.Průhlednost vody 1,0 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 24,2°C.
29. 6.Průhlednost vody 0,7m. Teplota vody 22,8°C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Mírný rozvoj fytoplanktonu.
15. 6.Průhlednost vody 1,0 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 19,4°C.
legenda

Hodnoty za rok: 2022

DatumHodnotaPoznámka
25. 8.Průhlednost vody 0,7m. Teplota vody 19,8°C. Zvýšené množství chlorofylu-a.
11. 8.Průhlednost vody 0,4m. Teplota vody 21,8°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a.
28. 7.Průhlednost vody 0,6 m. Teplota vody 23,4°C. Oproti předchozímu odběru mírně snížené množství sinic, zvýšené množství chlorofylu-a, snížená průhlednost vody.
14. 7.Průhlednost vody 0,6 m. Teplota vody 18,9°C. Oproti předchozímu odběru mírně snížené množství sinic, zvýšené množství chlorofylu-a.
30. 6.Průhlednost vody 1,0 m. Teplota vody 23,2°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a.
9. 6.Průhlednost vody 1,3 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 20,7°C. Pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
legenda