KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Koupaliště Nové Město na Moravě

Informace

Informace

k.ú. Nové Město na Moravě, povodí Morava, nadmořká výška: 620 m n. m., rozloha: 3,1 ha

Popis

Rybník Koupaliště se nachází severně od intravilánu města Nové Město na Moravě a byl vybudován v 60. letech 20. století, především za účelem rekreace. Dnes se jedná o hojně využívanou vodní plochu obyvateli Nového Města na Moravě i návštěvníků sportovně rekreační oblasti. Koupaliště má velkou travnatou plochu, která je využívaná ke slunění. Rovněž je zde k dispozici hygienické zázemí pro návštěvníky a stánek s občerstvením. Okolí je protkáno turistickými stezkami.

Kvalita

Voda v rybníce, který se nachází v poměrně vysoké nadmořské výšce, což obecně znamená dispozici k dobré kvalitě vody s omezeným výskytem sinic. Jedná se o zalesněnou lokalitu, kde voda bývá většinou kyselejší. Rybník nemá bodový zdroj znečištění.

Přístup

V Novém Městě na Moravě lze odbočit k penzionu Vrchovina a pokračovat dále dle orientačních tabulí. Vzdálenost od nové zástavby rodinných domů je cca 500 m.

Mapa

Fotografie

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 - 2022)

Výborná kvalita vody
Výsledky sledování: Koupaliště Nové Město na Moravě

Kontrola kvality vody

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bylo ukončeno ke dni 4. 9. 2023.

Hodnoty za rok: 2024

Pro tento rok není k dispozici žádný záznam.

Hodnoty za rok: 2023

DatumHodnotaPoznámka
24. 8.Průhlednost vody je nižší - 0,9 m, teplota vody je 25,2°C. Množství sinic a chlorofylu-a od poslední kontroly pokleslo.
17. 8.Průhlednost vody je 0,9 m. Teplota vody je 22,1°C. Od poslední kontroly množství sinic a chlorofylu mírně pokleslo, stále však představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
10. 8.Průhlednost vody je 0,8 m. Teplota vody je 17,4°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
27. 7.Průhlednost vody je nižší - 0,7 m, mírně zvýšený vegetační zákal. Teplota vody je 22,4°C
13. 7.Průhlednost vody je nižší - 0,8 m, mírně zvýšený vegetační zákal. Teplota vody je 24,9°C
29. 6.Průhlednost vody 0,8m. Teplota vody 23,2°C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Mírný rozvoj fytoplanktonu.
15. 6.Průhlednost vody 1,2 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 19,5°C.
legenda

Hodnoty za rok: 2022

DatumHodnotaPoznámka
25. 8.Průhlednost vody 0,8 m. Teplota vody 17,8°C. Voda po deštích vykazuje mikrobiální znečištění, což představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. Voda není vhodná ke koupání.
11. 8.Průhlednost vody 0,5 m, teplota vody je 21,8°C.Množství sinic od minulého odběru pokleslo, zůstává zvýšené množství chlorofylu-a a snížená průhlednost.
28. 7.Průhlednost vody 0,9 m, teplota vody je 24,5°C. Množství sinic od minulého odběru pokleslo, zůstává zvýšené množství chlorofylu-a a snížená průhlednost.
14. 7.Průhlednost vody 0,7 m, teplota vody je 18,7°C. Množství sinic od minulého odběru výrazně pokleslo, zůstává zvýšené množství chlorofylu-a a snížená průhlednost.
7. 7.Průhlednost vody je 0,6 m. Teplota vody je 21,3°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
30. 6.Průhlednost vody je 1,3 m. Teplota vody je 24,3°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
9. 6.Průhlednost vody 1,3 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 21,3°C. Pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
legenda