KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Malý Pařezitý

Informace

Informace

k.ú. Řásná, povodí Morava, nadmořká výška: 616 m n. m., rozloha: 4,2 ha

Popis

Jedná se o vodní plochu, cca 8 km od Telče směrem na Pelhřimov, ležící v lesním komplexu na Českomoravské vrchovině pod Javořicí, která je nejvyšším vrcholem Vysočiny. Rybník se nachází asi 1 km severně od Řídelova, má nádherné okolí a rozhodně stojí za návštěvu. Pláže rybníka jsou travnaté a voda bývá i v nejteplejších letních měsících velmi čistá. Vzhledem k charakteru koupacího místa nelze očekávat jakoukoliv nabídku služeb ani vybavenost.

Kvalita

Jakost vody během koupacích sezón byla dlouhodobě hodnocena, včetně s hodnocením mikrobiálního znečištění, jako voda vhodná ke koupání bez možného zdravotního rizika. Občasná podlimitní hodnota průhlednosti je pravděpodobně způsobena vlivem zalesněného povodí - výskyt huminových látek.

Přístup

Dostupné autem po celý rok. Z Telče silnicí č. 112 do obce Řídelov, cca 1 km směrem na Novou Ves se projede lesním komplexem, kde se po levé straně nachází rybník. V blízkosti rybníka je rozcestí značených cest vedoucích ve směru Roštejn - Mrákotín a dále cyklotrasy 5021, která vede na Roštejn z Kostelní Myslové a okružní cyklotrasy 8830, která sem míří od Křemešníku.

Mapa

Fotografie

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 - 2022)

Výborná kvalita vody
Výsledky sledování: Malý Pařezitý

Kontrola kvality vody

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bylo ukončeno ke dni 4. 9. 2023.

Hodnoty za rok: 2024

Pro tento rok není k dispozici žádný záznam.

Hodnoty za rok: 2023

DatumHodnotaPoznámka
24. 8.Teplota vody 23,2°C, průhlednost 1,5m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
14. 8.Teplota vody 16,7°C, průhlednost 1,45m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
10. 8.Teplota vody 15,7°C, průhlednost 1,45 m .Po větších deštích hrozí krátkodobě (přibližně 3 dny) při koupání zvýšené riziko nákazy infekčním onemocněním.
27. 7.Teplota vody 22,1°C, průhlednost 1,40m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
13. 7.Teplota vody 23,2°C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
29. 6.Teplota vody 22,0° C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
14. 6.Teplota vody 19,4°C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
legenda

Hodnoty za rok: 2022

DatumHodnotaPoznámka
25. 8.Teplota vody 21,0°C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
11. 8.Teplota vody 21,7°C, průhlednost 1,45m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
28. 7.Teplota vody 23,4°C, průhlednost 1,40m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
14. 7.Teplota vody 18,6°C, průhlednost 1,45m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
30. 6.Teplota vody 24,0°C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
9. 6.Teplota vody 22,0°C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
legenda