KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Stanovisko MZ k prokazování zdravotní způsobilosti k řízení drážního vozidla - trolejbusu

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Stanovisko k prokazování zdravotní způsobilosti k řízení drážního vozidla - trolejbusu.