KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Ptačí chřipka

Ptačí chřipka

je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Ptačí chřipka je primárně zoonóza, tedy nákaza zvířat, postihující zpravidla ptáky.  Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.). Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Vysoce patogenní ptačí chřipka je rozšířená nejen v Evropě, ale několik ohnisek se objevilo také v České republice i v Kraji Vysočina. Krajská hygienická stanice v případě výskytu ptačí chřipky zajišťuje ve spolupráci s krajskou veterinární správou protiepidemická opatření v ohnisku onemocnění.

Ptačí chřipka je virové onemocnění, které postiženým zvířatům způsobuje dýchací potíže, ztrátu chuti. V průběhu jednoho až dvou dnů pak masivně hynou. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků.

Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení člověka minimální. Je třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, uhynulými kusy, ale i s jejich trusem, peřím apod.

Příznaky ptačí chřipky u člověka

Při přenosu na člověka může ptačí chřipka probíhat jako závažné respirační onemocnění, při kterém dochází k virovému zápalu plic. Častými příznaky jsou také horečka kolem 38 °C, kašel, dýchací obtíže, bolesti břicha, zvracení a průjem. První příznaky onemocnění se obvykle objeví do jednoho týdne.

Potraviny v obchodech jsou bezpečné

Důsledný veterinární dozor začíná v chovech drůbeže a veterinární kontrola zdravotní nezávadnosti veškerých živočišných produktů je dále zajišťována ve fázi jejich zpracování až po pult prodejen. Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 ºC v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.

Preventivní opatření před nákazou

Zásady pro drobnochovatele drubeže

Ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem. V chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky.

Co by měli zaměstnanci podniku v případě podezření na ptačí chřipku

Ihned informovat svého zaměstnavatele. Ten je povinen zavolat bez prodlení veterinárního lékaře.

Zamezit vstupu cizím osobám a dalším zaměstnancům do postižené haly.

Řídit se přesně instrukcemi veterinárního lékaře.

Zatajení podezření na nákazu ptačí chřipkou je pod sankcí veterinárního zákona.

 

Informace Strátní veterinární správy