KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Pochod proti Alzheimerově chorobě a Parky v pohybu proběhl 18. 9. Na Skalce

V parku Na Skalce  v pondělí 18. 9. proběhl program plný pohybu a procvičování paměti. Ke starší  generaci se připojily i maminky s dětmi.

Nejprve si účastníci zacvičili v parku pod širým nebem. Následovala procházka po okolí s plněním různých úkolů na procvičení paměti.

Cílem Pochodu proti Alzheimerově chorobě je zvýšit povědomí veřejnosti o tomto těžkém neurodegenerativním onemocnění, které narušuje část mozku a způsobuje ubývání mozkových buněk. V důsledku dochází poklesu kognitivních funkcí, tedy myšlení, paměti a úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence. Onemocnění významně ovlivňuje kvalitu života nemocného. V Česku jím trpí více než 150 tis. lidí.

21. 9. si připomínáme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.

Do organizace akce Pochod proti Alzheimerově chorobě se zapojila vedle Státního zdravotního ústavu, spolku Zdravá Vysočina Family Pointu a Senior Pointu  také Krajská hygienická stanice kraje Vysočina.

 První účastnici se scházejí

 Cvičení pod širým nebem

 Vycházka po okolí s plěním úkolů na pamět 

Parky v pohybu a Pochod proti Alzheimerově chorobě proběhly v rámci Evropského týdne mobility v Jihlavě.

Bc. Jana Böhmová, rada podpory zdraví a zdravotní politiky.