KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Bakteriální rezistence - rizika nadužívání antibiotik

Bakterie, které způsobují infekční onemocnění, jsou stále odolnější neboli rezistentní vůči účinkům antibiotik. To způsobuje komplikace při léčbě. Antibiotická rezistence a neúčinnost léčby má za následek nezřídka i smrt pacienta. Statistiky potvrzují, že se jedná o celosvětový problém. Počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi bohužel stoupá.

Informační kampaň Státního zdravotního ústavu: Důvěřuj svému lékaři (antibiotickarezistence.cz).

Antibiotika rýmu neléčí

Antibiotika nejsou vitamíny

 

Animovaný spot: https://www.youtube.com/watch?v=ouQ_VzgJKrg.

 

Další informace naleznete na:

Mýtů o antibioticích je stále dost, proto Státní zdravotní ústav spouští další vlnu edukační kampaně Antibiotickarezistence.cz, SZÚ (szu.cz);

Antibiotická rezistence v ČR? Máme ještě značné rezervy, shodují se lékaři, SZÚ (szu.cz);

Evropský antibiotický den, Světový antibiotický týden, SZÚ (szu.cz)