KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Výzva „Solme s rozumem“

Česká republika patří mezi země s nejvyšší spotřebou soli v Evropě. Lékaři dlouhodobě upozorňují, že nadbytek soli v jídle ohrožuje naše zdraví a zatěžuje především ledviny a oběhový systém. Hlavní hygienik v rámci kampaně „Solme s rozumem“ vydal Výzvu všem, kteří mohou přispět k boji proti nadměrné konzumaci soli, jako jsou například školní jídelny, restaurace, výrobci potravin, ale i široká veřejnost.

 

Více informací najdete na https://mene-solit.cz/.

Jak solíme v Kraji Vysočina?

Na přelomu ledna a února roku 2017 bylo v Kraji Vysočina provedeno 50 kontrol s cílem provést monitoring výživových hodnot v části množství soli obsažené ve standardní porci poledního menu. Bylo odebráno 25 vzorků v závodním stravování a 25 vzorků v restauracích, kdy bylo vybráno vždy menu č. 1 z polední nabídky (polévka, hlavní jídlo, příloha). Pro hodnocení laboratorních vyšetření vzorků bylo použito Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kde referenční hodnota příjmu soli u dospělých osob je 6 g / na den. Oběd má ve výživě člověka postihnout cca 35 % z celodenní přijaté energie a obsah soli přijatý jeho konzumací by tedy neměl překročit výši 2,1 g.

Průměrný obsah soli v odebraných vzorcích v závodním stravováním byl laboratorně stanoven na 8,07 g / na porci, v restauracích na 7,50 g / na porci.

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům byli provozovatelé v zájmu ochrany a podpory veřejného zdraví edukováni k omezení solení do plné chuti a bylo jim doporučeno připojit se do celosvětového programu „méně solit“. Plné dochucení pokrmu ve slanosti omezit a ponechat volbu dochucení na spotřebiteli (solnička nemusí být běžnou součástí dochucovadel na jídelním stole, kdy ji spotřebitel bez ochutnávky automaticky použije). Omezit množství přidávané soli do pokrmů během vaření, příp. nahrazení soli v pokrmech česnekem, cibulí, čerstvými či sušenými bylinkami (ne kořenící a bylinkové směsi obsahující sůl), kurkumou, zázvorem, ořechy, semínky a jinými sušenými plody, houbami.

V lednu 2018 provedli pracovníci KHS kraje Vysočina 10 kontrol ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, kde bylo odebráno 5 vzorků poledního menu v domovech pro seniory a 5 vzorků v lůžkových zdravotnických zařízeních. Stravování cílových skupin se zvýšeným rizikem má specifický charakter léčebné výživy, kdy se na přípravě skladby jídelníčků podílejí nutriční specialisté. Nejčastěji je v léčebné výživě zastoupena „šetřící dieta“ pro klienty nevyžadující lékařem předepsanou speciální léčebnou dietu. Rozdíl v obsahu soli v poledním menu léčebné výživy mezi domovy pro seniory a lůžkovým zdravotnickým zařízením byl nepatrný. Doporučený příjem soli v poledním menu v hodnotě 2,1 g byl více jak dvojnásobně překročen. Při porovnání pokrmů léčebné výživy s podávanými pokrmy v restauracích a závodních kuchyních, byl obsah soli na 100 g v léčebné výživě o 28 % nižší a celkový obsah soli v menu dokonce o 40 % nižší.

 

Obsah soli ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách v roce 2018

Solme s rozumem v roce 2022

Solme s rozumem v roce 2023