KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální informace

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Vysoce patogenní onemocnění je rozšířené nejen v Evropě, ale několik ohnisek se objevilo také v České republice i v Kraji Vysočina. Ptačí chřipka postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež v chovech jako slepice, krůty, kachny a husy. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Ptačí chřipka je primárně zoonóza, tedy nákaza zvířat, postihující zpravidla ptáky. Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.).   Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

zveřejněno 7. 2. 2024

V současnosti evidujeme v Kraji Vysočina zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění. Zahrnují velký počet virových a bakteriálních onemocnění postihujících děti i dospělé a jsou velmi nakažlivé. Mezi onemocnění postihující dýchací cesty které se přenáší kapénkami patří i pertuse, neboli černý kašel. K rozlišení původce onemocnění je nutné vyšetření u praktického lékaře, který rozhodne o laboratorním vyšetření, stanoví diagnózu a způsob léčby. 

Černý kašel je vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest. Onemocnění zpočátku vypadá jako běžný katar dýchacích cest, může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku, ale dominantní je rozvoj záchvatovitého, obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním zejména v obličeji. Může se objevit krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta. Příznaky neléčeného onemocnění mohou trvat tři měsíce i déle.

Ćlánek Státního zdravotního ústavu Černého kašle rapidně přibývá.

Leták SZÚ: U dětí do 1 roku může mít onemocnění závažný průběh      Leták SZÚ: Očkováním ochráníte sebe i své blízké

Doporučená pravidla prevence respiračních onemocnění

zveřejněno 6. 2. 2024

Doporučený postup při sanaci studní po povodni.

zveřejněno 27. 12. 2023

V České republice bohužel až tisíc osob neví, že jsou HIV pozitivní. Pokud se nenechají cíleně testovat, jejich nákaza se zjistí při jiném vyšetření, případně při ošetření z důvodu zdravotních obtíží. Přitom včas zahájená léčba dokáže pacientovi zachovat kvalitu života a předejít rozvinutí případných komplikací. Včasné odhalení HIV pozitivity má zásadní význam také v prevenci dalšího šíření nemoci ve společnosti. Pokud se řádně léčí, je infekčnost osob s nákazou HIV totiž minimální. 

Zde je možné se v Kraji Vysočina nechat zdarma a anonymně otestovat:

Testování HIV | Testování HIV VYSOČINA (tadyted.com).

leták- 20 minut Vám může prodloužit život propagující testování HIVleták v ukrajinštině - 20 minut Vám může prodloužit život propagující testování HIVleták v angličtině - 20 minut Vám může prodloužit život propagující testování HIV

 

zveřejněno 13. 12. 2023

Účinnost antibiotik je ohrožena. Odolnost bakterií vůči antibiotické léčbě vzrůstá z důvodu nesprávného a častého používání antibiotik v humánní i veterinární medicíně.

leták antimikrobiální rezistence způsobuje, že antibiotika ztrácejí účinnost

zveřejněno 16. 11. 2023

Státní zdravotní ústav radí Na co nezapomenout na začátku sezóny respiračních onemocnění v ČR (szu.cz)

leták Jak se chránit před chřipkou a onemocněním covid

zveřejněno 27. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví spolu s odborníky, zaměstnavateli a praktickými lékaři představilo Strategii zvýšení proočkovanosti a vyzvalo občany k očkování proti chřipce a covid-19.

Leták propagující očkování proti chřipce a covid-19

zveřejněno 9. 10. 2023

Doporučení hlavní hygieničky pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb

 

zveřejněno 9. 10. 2023

Projekt Rozvoj infrastruktury Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017521 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Jeho obsahem je modernizace IT vybavení, pořízení mobilních kanceláří, televizí, osobních automobilů a rekonstrukce klimatizace v podkrovních kancelářích v budově ÚP Třebíč, ke které má naše organizace právo hospodaření.

Logo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj

zveřejněno 31. 1. 2023

Poslední informace

Meziresortní pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví pro institucionální stravování vydala metodiku možnosti zajištění dietního stravování ve školních jídelnách.

 

Obrázek, přebal metodické příručky pro školní jídelny o dietním stravování

 

Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

zveřejněno 8. 2. 2024

Odpovědi na dotazy k novele vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (po novele vyhlášky č. 371/2023.

zveřejněno 2. 2. 2024

Kampaň Suchej únor

banner kampaně Suchej únor 2024

zveřejněno 22. 1. 2024

V České republice až tisíc osob neví o své HIV pozitivitě. Včas zahájená léčba přitom dokáže zachovat kvalitu života a může zabránit případným komplikacím. V průběhu Evropského týdne testování na HIV, žloutenky typu B a C a případně syfilis nabízí poradny HIV možnost bezplatného a anonymního testování. Akce probíhá v týdnu od 20. do 27. listopadu v celé České republice, a tedy také v Kraji Vysočina.

leták Evropský týden testování HIV a žloutenky

zveřejněno 16. 11. 2023

U příležitosti Světového dne diabetu se uskuteční v sídle Kraje Vysočina další, letos již XIV. Krajský diabetologický den. Ve spolupráci se Zdravým krajem se do letošní akce dne 14. listopadu zapojí také Krajská hygienická stanice kraje Vysočina. Jste srdečně zváni.

Plakát Krajský diabetologický den 2023

Pozvánka

zveřejněno 9. 11. 2023