Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
Doporučení MZ ČR pro školy
Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě za rok 2020
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  1. 1. V roce 2020 bylo doručeno na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 23 žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), které byly vyřízeny způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem.

  2. Bylo vyhověno 15 žádostem, 5 žádostí bylo odmítnuto a 3 žádosti byly odloženy dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

  3. Byla podána 3 odvolání proti rozhodnutí.

  4. Žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo předmětem soudního řízení.

  5. Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

  6. Bylo podáno 5 stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

  7. Nebylo vedeno sankční řízení za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.

  8. Informace byly poskytnuty ve všech případech písemně.

  9. Nebylo zpoplatněno žádné poskytnutí informace.

V Jihlavě dne 26. února 2021MUDr. Jan Říha
ředitel KHS kraje Vysočina se sídlem v JihlavěPoslední novinky
Nebezpečné výrobky: Nafukovací kruh SWIM RING
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, No.1805
Informace: Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19
Informace: Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
Informace: Covid-19: Získání certifikátu
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi