Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě za rok 2021
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  1. 1. V roce 2021 bylo doručeno na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 968 žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), které byly vyřízeny způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem.

  2. Bylo vyhověno 965 žádostem, 2 žádosti byly odmítnuty a 1 žádost byla odložena dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

  3. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

  4. Žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo předmětem soudního řízení.

  5. Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

  6. Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

  7. Nebylo vedeno sankční řízení za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.

  8. Informace byly poskytnuty ve všech případech písemně.

  9. Nebylo zpoplatněno žádné poskytnutí informace.

V Jihlavě dne 16. března 2022JUDr. Jan Pečinka
ředitel KHS kraje Vysočina se sídlem v JihlavěTiskové zprávy

29.6.2022: Výsledky kontrol výroby a prodeje zmrzlin 2022

10.6.2022: První letošní testování jakosti přírodních koupacích vod na Vysočině

31.5.2022: Záškrt se na Vysočině dále nešíří

12.5.2022: Národní referenční laboratoř potvrdila případ raritní formy záškrtu

29.4.2022: Taktické cvičení prověřilo připravenost na případný výskyt onemocnění Ebola

21.1.2022: Očkování pomáhá čelit epidemii

Informace pro veřejnost

22.6.2022: Prevence nádorových onemocnění

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic