Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Informace:
COVID-19: Strategie očkování
Informace:
COVID-19: Omezení sociálních kontaktů
Informace:
COVID-19 vs. Chřipka
Informace:
karanténa vs. izolace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě za kalendářní rok 2019
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  1. V roce 2019 bylo doručeno na Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě celkem 9 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), které byly vyřízeny způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem.

  2. Bylo vyhověno 6 žádostem, u 3 žádosti bylo vydáno dle § 15 odst. 1 uákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutí o jejich odmítnutí.

  3. Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

  4. Žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo předmětem soudního řízení.

  5. Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

  6. Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

  7. Nebylo vedeno sankční řízení za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.

  8. Informace byly poskytnuty ve všech šesti případech písemně.

  9. Nebylo zpoplatněno žádné poskytnutí informace.

V Jihlavě dne 29.1.2020MUDr. Jan Říha
ředitel KHS kraje Vysočina se sídlem v JihlavěPoslední novinky
Informace: Omezení úředních hodin KHS kraje Vysočina od 1.3.2021
Nebezpečné výrobky: Forma na bábovku toro BAKING, 22,5 cm
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda BOOSI, UMBERTO BOOSI
Informace: Letní dětská rekreace - podezření na výskyt COVID-19
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi
Informace: Zásady správné péče o vnitřní vodovod