Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Informace:
COVID-19: Zapojení praktických lékařů do očkování
Informace:
COVID-19: Strategie očkování
Informace:
COVID-19: Omezení sociálních kontaktů
Informace:
COVID-19 vs. Chřipka
Informace:
karanténa vs. izolace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)

Hledání
Hledat:

Úřední deska


Zřizovací listinaE-PodatelnaVýroční zpráva
Předhled právních předpisů souvisejících s ochranou veřejného zdraví a činností hygienické staniceInformace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výběrové řízení
Výběrové řízení - uklízečka (s místem výkonu práce územní pracoviště Žďár nad Sázavou)

(vyvěšeno dne: 11.6.2021)

(293 kB, soubor PDF)

Výběrové řízení: Rada/odborný rada odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (místo výkonu v Jihlavě)

(vyvěšeno dne: 7.6.2021)

(451 kB, soubor PDF)

Příloha k výběrovému řízení: Souhlas se zpracováním osobních údajů

(vyvěšeno dne: 4.6.2021)

(16 kB, soubor DOCX)

Příloha k výběrovému řízení: Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

(vyvěšeno dne: 4.6.2021)

(35 kB, soubor DOCX)

Výběrové řízení: Odborný rada odboru protiepidemického (místo výkonu služby v Jihlavě)

(vyvěšeno dne: 4.6.2021)

(447 kB, soubor PDF)

Výběrové řízení: Vrchní referent/rada oddělení protiepidemického Havlíčkův Brod a Pelhřimov s místem výkonu práce územní pracoviště Havlíčkův Brod

(vyvěšeno dne: 1.6.2021)

(336 kB, soubor PDF)

Výběrové řízení: Rada/odborný rada oddělení protiepidemického v Jihlavě

(vyvěšeno dne: 1.6.2021)

(333 kB, soubor PDF)

Výběrové řízení: Vedoucí služebního úřadu - ředitel / ředitelka Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

(vyvěšeno dne: 21.5.2021)

(281 kB, soubor PDF)

Koupací plochy
Koupací sezóna 2021 - Monitorovací kalendář

(vyvěšeno dne: 3.5.2021)

(429 kB, soubor PDF)

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2021

(vyvěšeno dne: 25.3.2021)

(2764 kB, soubor PDF)

Informace
COVID-19: Mimořádné opatření - interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 s účinností od 11.6.2021

(vyvěšeno dne: 8.6.2021)

(121 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností od 8.6.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 8.6.2021)

(149 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 8.6.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 8.6.2021)

(241 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 8.6.2021

(vyvěšeno dne: 8.6.2021)

(246 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 8.6.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 8.6.2021)

(189 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - stanovení plánu očkování osob určených k očkování s účinností od 8.6.2021 do dovolání

(vyvěšeno dne: 8.6.2021)

(132 kB, soubor PDF)

COVID-19: Ochranné opatření - certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou s účinností od 21.6.2021

(vyvěšeno dne: 8.6.2021)

(124 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření ze dne 19.5.2021 k pravidlum pro konání škol v přírodě s účinností od 8.6.2021

(vyvěšeno dne: 8.6.2021)

(109 kB, soubor PDF)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (od 7.6.2021)

(vyvěšeno dne: 7.6.2021)

(118 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1.6.2021

(vyvěšeno dne: 31.5.2021)

(155 kB, soubor PDF)

COVID-19: Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1.6.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 31.5.2021)

(432 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 31.5.2021

(vyvěšeno dne: 31.5.2021)

(118 kB, soubor PDF)

COVID-19: Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 22.5. do 3.6.2021

(vyvěšeno dne: 24.5.2021)

(199 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádných opatření - změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 s účinností od 24.5.2021

(vyvěšeno dne: 24.5.2021)

(171 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - pravidla pro konání škol v přírodě s účinností od 31.5. do 30.6.2021

(vyvěšeno dne: 20.5.2021)

(158 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 24.5.2021

(vyvěšeno dne: 20.5.2021)

(115 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření k testování studentů vysokých škol ze dne 19.4.2021 s účinností od 18.5.2021

(vyvěšeno dne: 18.5.2021)

(106 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - samotestování zaměstnanců OSVČ s účinností od 15.5.2021

(vyvěšeno dne: 17.5.2021)

(147 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17.5.2021

(vyvěšeno dne: 13.5.2021)

(134 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření - frekvence testování dětí, žáků a studentů s účinností od 17.5.2021

(vyvěšeno dne: 13.5.2021)

(122 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2 s účinností od 7.5.2021

(vyvěšeno dne: 10.5.2021)

(123 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách a školských zařízení

(vyvěšeno dne: 7.5.2021)

(129 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření - testování – vysoké školy s účinností od 4.5.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 4.5.2021)

(395 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření - podmínky pro testování dětí, žáků a studentů s účinností od 3.5.2021

(vyvěšeno dne: 3.5.2021)

(311 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 3.5.2021

(vyvěšeno dne: 3.5.2021)

(287 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách s účinností od 26.4.2021

(vyvěšeno dne: 23.4.2021)

(126 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO zaměstnavatele do ISIN s účinností od 23.4.2021

(vyvěšeno dne: 21.4.2021)

(119 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - testování studentů vysokých škol s platností od 24.4.2021

(vyvěšeno dne: 21.4.2021)

(151 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách s účinností od 26.4.2021

(vyvěšeno dne: 21.4.2021)

(114 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021 s účinností od 13.4.2021

(vyvěšeno dne: 13.4.2021)

(158 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - omezení návštěv věznice s účinností od 12.4.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 7.4.2021)

(253 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 7.4.2021)

(253 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - poskytovatelé zdravotních služeb a poskytovatelé lůžkové péče s účinností od 7.4.2021

(vyvěšeno dne: 7.4.2021)

(285 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021

(vyvěšeno dne: 7.4.2021)

(249 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - testování zaměstnanců ve školách

(vyvěšeno dne: 7.4.2021)

(243 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - testování žáků ve školách

(vyvěšeno dne: 7.4.2021)

(301 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

(vyvěšeno dne: 23.3.2021)

(125 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1.3.2021 s účinností od 24.3.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 23.3.2021)

(131 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - povinné testování - veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob

(vyvěšeno dne: 22.3.2021)

(131 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let

(vyvěšeno dne: 22.3.2021)

(131 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 16.3.2021)

(340 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2 s účinností od 9.3.2021

(vyvěšeno dne: 9.3.2021)

(122 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - pravidla pro vyšetření vzorku mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 9.3.2021

(vyvěšeno dne: 9.3.2021)

(122 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - antigenní testování - zdravotní a sociální služby - pacienti s účinností od 9.3.2021

(vyvěšeno dne: 8.3.2021)

(144 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - antigenní testování - zdravotní a sociálni služby - zaměstnanci s účinností od 9.3.2021

(vyvěšeno dne: 8.3.2021)

(149 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob

(vyvěšeno dne: 8.3.2021)

(135 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 9.3.2021

(vyvěšeno dne: 8.3.2021)

(114 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - samotestování - zaměstnanci s účinností od 9.3.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 8.3.2021)

(130 kB, soubor PDF)

COVID-19: Změna mimořádného opatření - nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 9.3.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 8.3.2021)

(129 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény s účinností od 3.3.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 3.3.2021)

(140 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - povinné testování zaměstnavatele s účinností od 3.3.2021 do odvolání

(vyvěšeno dne: 2.3.2021)

(138 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021

(vyvěšeno dne: 2.3.2021)

(119 kB, soubor PDF)

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 k doložení při cestě do České republiky

(vyvěšeno dne: 15.2.2021)

(65 kB, soubor PDF)

COVID-19: Mimořádné opatření - nakládání s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení s účinností od 24.12.2020

(vyvěšeno dne: 28.12.2020)

(268 kB, soubor PDF)

Nebezpečné výrobky
Přírodní olej na opalování s minerálními filtry ALTA HERBA SPF 30, 100 ml

číslo šarže/ sp. do: 52307 – 6/22

EAN kód: 8595673702877

(vyvěšeno dne: 18.5.2021)

Oznámení MZ

(250 kB; soubor PDF)

Fotografie

(189 kB; soubor JPG)Poslední novinky
Informace: Covid-19: Získání certifikátu
Nebezpečné výrobky: Přírodní olej na opalování s minerálními filtry ALTA HERBA SPF 30, 100 ml
Informace: Letní dětská rekreace - podezření na výskyt COVID-19
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi
Informace: Zásady správné péče o vnitřní vodovod
Informace: Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků