Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2020 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2020 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 2174 kontrol, z nichž u 242 kontrol byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

570 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 82 kontrol byly nalezeny závady
52 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 9 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny obecné a komunální

486 kontrol, z nichž u 48 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny práce

460 kontrol, z nichž u 17 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny dětí a mladistvých

376 kontrol, z nichž u 83 kontrol byly nalezeny závady

Odbor protiepidemický

230 kontrol, z nichž u 3 kontrol byly nalezeny závady

Při 88 kontrolách bylo odebráno celkem 348 vzorků, z nichž nevyhovělo 76 vzorků. Z toho ze 199 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu – nevyhovělo 69, ze 147 vzorků ze stěrů prostředí – nevyhovělo 7 a ze 2 vzorků materiálů určených pro styk s potravinami – nevyhovělo 0.Tiskové zprávy

17.1.2022: Vývoj epidemické situace v Kraji Vysočina za 2. kalendářní týden roku 2022

10.1.2022: Testování ve školách za 1. kalendářní týden 2022

10.1.2022: Vývoj epidemické situace v Kraji Vysočina za 1. kalendářní týden 2022

6.1.2022: Výsledky testování ve školách ve dnech 3. a 4. ledna 2022

4.1.2022: Od dnešního dne je otevřena registrace na třetí dávku očkování pro osoby starší 18 let

3.1.2022: Vývoj epidemické situace na území kraje za 52. kalendářní týden

29.12.2021: 51. týden - Stav ve školách v souvislosti s COVID-19

27.12.2021: Vývoj epidemické situace na území kraje za 51. týden

20.12.2021: 50. týden - Stav ve školách v Kraji Vysočina v souvislosti s onemocněním COVID-19

20.12.2021: Vývoj epidemické situace na území kraje za 50. kalendářní týden