Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
Doporučení MZ ČR pro školy
Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2020 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2020 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 2174 kontrol, z nichž u 242 kontrol byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

570 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 82 kontrol byly nalezeny závady
52 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 9 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny obecné a komunální

486 kontrol, z nichž u 48 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny práce

460 kontrol, z nichž u 17 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny dětí a mladistvých

376 kontrol, z nichž u 83 kontrol byly nalezeny závady

Odbor protiepidemický

230 kontrol, z nichž u 3 kontrol byly nalezeny závady

Při 88 kontrolách bylo odebráno celkem 348 vzorků, z nichž nevyhovělo 76 vzorků. Z toho ze 199 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu – nevyhovělo 69, ze 147 vzorků ze stěrů prostředí – nevyhovělo 7 a ze 2 vzorků materiálů určených pro styk s potravinami – nevyhovělo 0.Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Nafukovací kruh SWIM RING
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, No.1805
Informace: Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19
Informace: Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
Informace: Covid-19: Získání certifikátu
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi