Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Informace:
COVID-19: Strategie očkování
Informace:
COVID-19: Omezení sociálních kontaktů
Informace:
COVID-19 vs. Chřipka
Informace:
karanténa vs. izolace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2019 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2019 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 4213 kontrol, z nichž u 438 kontrol byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

984 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 163 kontrol byly nalezeny závady
163 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 10 kontorl byly nalezeny závady

Odbor hygieny obecné a komunální

726 kontrol, z nichž u 84 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny práce

1193 kontrol, z nichž u 40 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny dětí a mladistvých

728 kontrol, z nichž u 145 kontrol byly nalezeny závady

Odbor protiepidemický

419 kontrol, z nichž u 6 kontrol byly nalezeny závady

Při 127 kontrolách bylo odebráno celkem 492 vzorků, z nichž nevyhovělo 98 vzorků. Z toho 203 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu – nevyhovělo 73, 266 vzorků ze stěrů prostředí – nevyhovělo 23, 12 vzorků materiálů určených pro styk s potravinami – nevyhovělo 0, 8 vzorků kosmetických přípravků – nevyhověly 2 a 3 vzorky výrobků pro děti ve věku do 3 let – nevyhovělo 0.Poslední novinky
Informace: Omezení úředních hodin KHS kraje Vysočina od 1.3.2021
Nebezpečné výrobky: Forma na bábovku toro BAKING, 22,5 cm
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda BOOSI, UMBERTO BOOSI
Informace: Letní dětská rekreace - podezření na výskyt COVID-19
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi
Informace: Zásady správné péče o vnitřní vodovod