Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Informace:
COVID-19: Zapojení praktických lékařů do očkování
Informace:
COVID-19: Strategie očkování
Informace:
COVID-19: Omezení sociálních kontaktů
Informace:
COVID-19 vs. Chřipka
Informace:
karanténa vs. izolace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2020 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2020 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 2174 kontrol, z nichž u 242 kontrol byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

570 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 82 kontrol byly nalezeny závady
52 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 9 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny obecné a komunální

486 kontrol, z nichž u 48 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny práce

460 kontrol, z nichž u 17 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny dětí a mladistvých

376 kontrol, z nichž u 83 kontrol byly nalezeny závady

Odbor protiepidemický

230 kontrol, z nichž u 3 kontrol byly nalezeny závady

Při 88 kontrolách bylo odebráno celkem 348 vzorků, z nichž nevyhovělo 76 vzorků. Z toho ze 199 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu – nevyhovělo 69, ze 147 vzorků ze stěrů prostředí – nevyhovělo 7 a ze 2 vzorků materiálů určených pro styk s potravinami – nevyhovělo 0.Poslední novinky
Informace: Covid-19: Získání certifikátu
Nebezpečné výrobky: Přírodní olej na opalování s minerálními filtry ALTA HERBA SPF 30, 100 ml
Informace: Letní dětská rekreace - podezření na výskyt COVID-19
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi
Informace: Zásady správné péče o vnitřní vodovod
Informace: Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků