Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2021 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2021 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 2879 kontrol, z nichž u 198 kontrol byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

691 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 83 kontrol byly nalezeny závady; při 105 kontrolách bylo odebráno 356 vzorků, z nichž 63 nevyhovělo, z toho ze 144 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu nevyhovělo 55, ze 149 vzorků ze stěrů z prostředí nevyhovělo 8; z 1 vzorku materiálů určených pro styk s potravinami – nevyhovělo 0.

47 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 4 kontrol byly nalezeny závady, bylo odebráno 5 vzorků, všechny vyhověly.

Odbor hygieny obecné a komunální

977 kontrol, z nichž u 39 kontrol byly nalezeny závady; bylo odebráno 558 vzorků.

Odbor hygieny práce

458 kontrol, z nichž u 12 kontrol byly nalezeny závady.

Odbor hygieny dětí a mladistvých

409 kontrol, z nichž u 59 kontrol byly nalezeny závady; bylo odebráno 271 vzorků, z nichž 62 nevyhovělo.

Odbor protiepidemický

297 kontrol, z nichž u 1 kontroly byly nalezeny závady; bylo odebráno 210 vzorků z nichž 12 nevyhovělo.Tiskové zprávy

29.6.2022: Výsledky kontrol výroby a prodeje zmrzlin 2022

10.6.2022: První letošní testování jakosti přírodních koupacích vod na Vysočině

31.5.2022: Záškrt se na Vysočině dále nešíří

12.5.2022: Národní referenční laboratoř potvrdila případ raritní formy záškrtu

29.4.2022: Taktické cvičení prověřilo připravenost na případný výskyt onemocnění Ebola

21.1.2022: Očkování pomáhá čelit epidemii

Informace pro veřejnost

22.6.2022: Prevence nádorových onemocnění

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic