Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Podpora zdraví a zdravotní politika


Bc. Jana Böhmová
Tel.: 567 564 586, E-mail: jana.bohmova@khsjih.cz

KHS v oblasti ochrany a podpory zdraví v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

  • provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek
  • iniciuje a podílí se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik
  • spolupracuje se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva regionu
  • zajišťuje vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik
  • zajišťuje minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhuje k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva regionu
  • spolupracuje v oblasti aktivit zaměřených na ochranu a podporu zdraví s dalšími resorty, samosprávou, Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy


Tiskové zprávy

17.1.2022: Vývoj epidemické situace v Kraji Vysočina za 2. kalendářní týden roku 2022

10.1.2022: Testování ve školách za 1. kalendářní týden 2022

10.1.2022: Vývoj epidemické situace v Kraji Vysočina za 1. kalendářní týden 2022

6.1.2022: Výsledky testování ve školách ve dnech 3. a 4. ledna 2022

4.1.2022: Od dnešního dne je otevřena registrace na třetí dávku očkování pro osoby starší 18 let

3.1.2022: Vývoj epidemické situace na území kraje za 52. kalendářní týden

29.12.2021: 51. týden - Stav ve školách v souvislosti s COVID-19

27.12.2021: Vývoj epidemické situace na území kraje za 51. týden

20.12.2021: 50. týden - Stav ve školách v Kraji Vysočina v souvislosti s onemocněním COVID-19

20.12.2021: Vývoj epidemické situace na území kraje za 50. kalendářní týden