Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Podpora zdraví a zdravotní politika


Bc. Jana Böhmová
Tel.: 567 564 586, E-mail: jana.bohmova@khsjih.cz

KHS v oblasti ochrany a podpory zdraví v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

  • provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek
  • iniciuje a podílí se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik
  • spolupracuje se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva regionu
  • zajišťuje vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik
  • zajišťuje minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhuje k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva regionu
  • spolupracuje v oblasti aktivit zaměřených na ochranu a podporu zdraví s dalšími resorty, samosprávou, Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy


Tiskové zprávy

29.6.2022: Výsledky kontrol výroby a prodeje zmrzlin 2022

10.6.2022: První letošní testování jakosti přírodních koupacích vod na Vysočině

31.5.2022: Záškrt se na Vysočině dále nešíří

12.5.2022: Národní referenční laboratoř potvrdila případ raritní formy záškrtu

29.4.2022: Taktické cvičení prověřilo připravenost na případný výskyt onemocnění Ebola

21.1.2022: Očkování pomáhá čelit epidemii

Informace pro veřejnost

22.6.2022: Prevence nádorových onemocnění

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic