Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Otázky a odpovědi

Výpis otázek ve zvolené kategorii:

Způsob provádění vstupních a periodických lékařských prohlídek u zaměstnanců, kteří v práci občasně řídí služební vozidla.

Jakožto zaměstnavateli se nám nedaří sehnat nového smluvního lékaře – poskytovatele pracovnělékařských služeb. Zajímá nás, jak máme tuto situaci v praxi řešit, když nás všichni oslovení lékaři odmítli?

Je krajská hygienická stanice oprávněna vyžadovat v žádosti o zařazení práce do kategorie též podklady, na základě kterých zaměstnavatel zařadil dílčí faktory do kategorie první? Například zaměstnavatel žádá o zařazení práce do celkové kategorie třetí pro dílčí faktor hluk a faktory fyzické zátěže a pracovních poloh zařadil do kategorie první.

Jaká jsou kritéria pro stanovení "pravidelnosti" měření? Pokud si zaměstnavatel sám stanoví interním předpisem rozsah a periodu měření jednotlivých faktorů a postupuje podle tohoto předpisu, může a případně pokud ano, za jakých podmínek udělit orgán státního dozoru sankce?

Přenos nákladů za poskytování pracovnělékařských prohlídek na zaměstnance (výstupní prohlídky)?

Zaměstnance ve školství platí ve vztahu k vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovnělékařské prohlídky profesionálního řidiče zaměstnaného u zahraniční firmy.

K dotazu "proč nemůžete pravidelnou lékařskou prohlídku, která je každé 2 roky absolvovat u svého registrujícího poskytovatele (praktického lékaře), ale musíte si od ní vyžádat výpis ze zdravotnické dokumentace a jít k poskytovateli pracovnělékařských služeb (závodnímu lékaři), kdy to považuji za zcela zbytečné papírování a finančně nákladné".

Jak postupovat v případě vstupních prohlídek u osob vykonávajících se o práci na základě dohody o pracovní činnosti?

Jaké prohlídky máte zaměstnance absolvovat, když u jeho prací došlo ke změně kategorie práce?

Má zaměstnavatel povinnost proplácet zaměstnancům (respektive jejich registrujícím poskytovatelům) poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace?Tiskové zprávy

9.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů ve 31. týdnu

3.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině ve 30. týdnu

28.7.2022: Kontroly dětských táborů v 29. týdnu 2022

19.7.2022: Kontroly na dětských táborech pokračují

15.7.2022: Výsledky kontroly stánků s občerstvením na akci Vysočina Fest 2022

14.7.2022: Průběh letních dětských táborů na Vysočině

30.6.2022: Táborová sezóna začíná. Jaké hygienické podmínky čekají na organizátory?

29.6.2022: Výsledky kontrol výroby a prodeje zmrzlin 2022

10.6.2022: První letošní testování jakosti přírodních koupacích vod na Vysočině

31.5.2022: Záškrt se na Vysočině dále nešíří

Informace pro veřejnost

2.8.2022: Informace pro zájemce o očkování bez registrace 2. posilující dávkou v Kraji Vysočina

30.6.2022: Prevence závažných alimentárních nákaz (onemocnění z potravin)

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic