Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Očkování dětí


Plnění požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví

  1. Podmínka účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci - § 9 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

  2. Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

  3. Podmínka přijetí dítěte do předškolního zařízení - § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

  4. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost v kraji Vysočina naleznete v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, ve veřejné části:

Národní registr poskytovatelů zdravotních služebTiskové zprávy

29.6.2022: Výsledky kontrol výroby a prodeje zmrzlin 2022

10.6.2022: První letošní testování jakosti přírodních koupacích vod na Vysočině

31.5.2022: Záškrt se na Vysočině dále nešíří

12.5.2022: Národní referenční laboratoř potvrdila případ raritní formy záškrtu

29.4.2022: Taktické cvičení prověřilo připravenost na případný výskyt onemocnění Ebola

21.1.2022: Očkování pomáhá čelit epidemii

Informace pro veřejnost

22.6.2022: Prevence nádorových onemocnění

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic