Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Informace:
COVID-19: Zapojení praktických lékařů do očkování
Informace:
COVID-19: Strategie očkování
Informace:
COVID-19: Omezení sociálních kontaktů
Informace:
COVID-19 vs. Chřipka
Informace:
karanténa vs. izolace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)

Hledání
Hledat:

Novinky

Zobrazit: Vše | Informace | Nebezpečné výrobky

Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
Kategorie: InformaceVloženo: 2.7.2021
V případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 účastníka nebo jinak přítomné osoby bezodkladně organizátor akce kontaktuje místně příslušné pracoviště KHS na infolinkách:

Aktuální telefonní linky odboru hygieny dětí a mladistvých
(kontakty zde na stránkách)

V odpoledních hodinách (Po - Pá: 15:00 - 17:00 hod.) a o víkendu (So - Ne - svátky: 9:00 - 13:00 hod.) volejte na linku KHS kraje Vysočina: 566 650 889.

Pro účely urychlení epidemiologického šetření v případě potvrzení infekce COVID-19 (PCR test) u účastníků LDR vyplňte tabulku rizikových kontaktů. Vyplněnou tabulku s rizikovými kontakty v požadovaném formátu zašlete elektronicky KHS kraje Vysočina na adresu: koronavirus@khsjih.cz.


Pokyny pro vyplňování takbulky:

Tabulku ponechejte ve formátu Sešit Excel "xlsx".

Telefonní číslo v tabulce uveďte bez mezer a poznámek: XXXXXXXXX (9 čísel).

Datum kontaktu s pozitivním musí mít přesný formát, a to následovně:

rok-měsíc-den, např. 2020-7-9

nebo den.měsíc.rok, např. 09.07.2021
Panenka Sweet Collection & CHARM IS INFINITE
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 1.7.2021
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Panenka Sweet Collection & CHARM IS INFINITE !, No.2116-10

EAN: neuveden.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Covid-19: Získání certifikátu
Kategorie: InformaceVloženo: 4.6.2021
Od 1. 6. 2021 celostátně platí nová pravidla pro získávání certifikátu o očkování, prodělaném onemocnění nebo negativním výsledku testu. Tyto údaje lze získat na stránkách:

https://ocko.uzis.cz/


Od 7. června budou svůj certifikát o očkování, prodělaném onemocnění nebo negativním výsledku testu moci na portálu https://ocko.uzis.cz/ získat také cizinci a děti bez občanského průkazu.

Po zadání data narození, e-mailu a telefonního čísla obdržíte ověřovací SMS zprávu. Po přístupu do portálu se zobrazí certifikát. Případně může certifikát vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo).

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-ziskam-svuj-certifikat-po-1-cervnu/

Potvrzení lze získat pouze na portálu https://ocko.uzis.cz/, KHS kraje Vysočina dané potvrzení nevydává. Provozovatelem serveru https://ocko.uzis.cz/, je Ministerstvo zdravotnictví – ÚZIS, tudíž KHS kraje Vysočina nemá na provoz tohoto serveru žádný vliv a nemůže případné technické problémy tohoto systému nijak řešit. V dané věci je nutné se obracet na MZ ČR – ÚZIS.
Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Kategorie: InformaceVloženo: 20.3.2020
Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení všem občanům, aby o prvním víkendu, který běží v režimu usnesení vlády o zákazu volného pohybu osob, vycházeli ze svých domovů jen v nejnutnějších případech a omezili návštěvu svých rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, za účelem rekreace.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně upozorňuje, aby občané s nařízenou karanténou nebo po kontaktu s pozitivním člověkem v žádném případě neopouštěli svá bydliště. Občané, kteří nepociťují příznaky onemocnění mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou, a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím.
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Kategorie: InformaceVloženo: 13.5.2019
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace (PDF)
Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Kategorie: InformaceVloženo: 7.6.2018
https://ncez.mzcr.cz/cs/aktuality/projekt-integrovany-system-uzivatelu-pro-krajske-hygienicke-stanice
Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Kategorie: InformaceVloženo: 16.6.2016
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo na základě podkladů jednotlivých krajských hygienických stanic "Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2015".

Kompletní zprávu lze nalézt na stránkách MZ ČR na odkaze:


http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-o-cinnosti-organu-ochrany-verejneho-zdravi-za-rok-2015_12130_5.html
Otázky a odpovědi
Kategorie: InformaceVloženo: 30.10.2014
Na nové stránce "Otázky a odpovědi" najdete odpovědi na často kladené otázky, týkající se problematiky realizace podnikatelských záměrů v oblasti stravovacích služeb nebo hygieny provozu.
Zásady správné péče o vnitřní vodovod
Kategorie: InformaceVloženo: 2.12.2013
Informace na stránkách Státního zdravotního ústavu:

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod
Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků
Kategorie: InformaceVloženo: 19.8.2013
Informace o oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků jsou nyní nově na této stránce.

Informace je také k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, zde.


Poslední novinky
Informace: Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
Nebezpečné výrobky: Panenka Sweet Collection & CHARM IS INFINITE
Informace: Covid-19: Získání certifikátu
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi
Informace: Zásady správné péče o vnitřní vodovod
Informace: Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků