Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
Doporučení MZ ČR pro školy
Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Kontakty na Územní pracoviště Žďár nad Sázavou


Adresa:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Tyršova 3
591 01 Žďár nad Sázavou


Kontaktní informace pracoviště:
Telefon: 566 650 811
Fax: 567 564 579
Elektronická podatelna: podatelna@khsjih.cz
Datová schránka: py2ivam


Oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 830
E-mail: josef.rohacek@khsjih.cz
Jana Šikulová
Telefon: 566 650 833
E-mail: jana.sikulova@khsjih.cz
Jitka Lorencová
Telefon: 566 650 832
E-mail: jitka.lorencova@khsjih.cz
Hana Malíková
Telefon: 566 650 834
E-mail: hana.malikova@khsjih.cz
Ing. René Pros
Telefon: 566 650 831
E-mail: rene.pros@khsjih.cz


Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání
MVDr. Jitka Košíková
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 860
E-mail: jitka.kosikova@khsjih.cz
Mgr. Tereza Poulová
Telefon: 566 650 862
E-mail: tereza.poulova@khsjih.cz
Hana Koudelová
Telefon: 566 650 863
E-mail: hana.koudelova@khsjih.cz
Marie Weishauptová
Telefon: 566 650 861
E-mail: marie.weishauptova@khsjih.cz


Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Hana Zajícová
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 814
E-mail: hana.zajicova@khsjih.cz
Bc. Michaela Bártíková
Telefon: 566 650 813
E-mail: michaela.bartikova@khsjih.cz


Odbor hygieny práce
MUDr. Eva Černá
ředitelka odboru
Telefon: 566 650 870
E-mail: eva.cerna@khsjih.cz


Oddělení hygieny práce
Dana Jurnečková
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 874
E-mail: dana.jurneckova@khsjih.cz
Dagmar Musilová
Telefon: 566 650 872
E-mail: dagmar.musilova@khsjih.cz
Marie Sadílková
Telefon: 566 650 873
E-mail: marie.sadilkova@khsjih.cz
Mgr. Michaela Sedláková
Telefon: 566 650 871
E-mail: michaela.sedlakova@khsjih.cz


Oddělení protiepidemické
Mgr. Jana Pácalová
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 840
E-mail: jana.pacalova@khsjih.cz
Zdeňka Říhová
Telefon: 566 650 842
E-mail: zdenka.rihova@khsjih.cz
Mgr. Aneta Eichlerová
Telefon: 566 650 843
E-mail: aneta.eichlerova@khsjih.cz
Darina Kalabusová
Telefon: 566 650 841
E-mail: darina.kalabusova@khsjih.cz


Odbor správní
JUDr. Jan Pečinka
ředitel odboru
Telefon: 566 650 859
E-mail: jan.pecinka@khsjih.cz


Oddělení personální a dokumentační
Ing. Hana Šulcová
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 812
E-mail: hana.sulcova@khsjih.cz
Ing. Květoslava Havelková
Telefon: 566 650 858
E-mail: kvetoslava.havelkova@khsjih.cz
Zdeňka Klusáčková
Telefon: 566 650 811
E-mail: zdenka.klusackova@khsjih.cz


Odbor ekonomicko-provozní
Ing. Alena Růžičková
ředitelka odboru
Telefon: 566 650 800
E-mail: alena.ruzickova@khsjih.cz
Ing. Martin Janeček
Telefon: 566 650 854
E-mail: martin.janecek@khsjih.cz


Oddělení ekonomické
Ing. František Dvořák
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 801
E-mail: frantisek.dvorak@khsjih.cz
Marie Hatláková
mzdová účetní
Telefon: 566 650 852
E-mail: marie.hatlakova@khsjih.cz
Marie Kotíková
finanční účetní
Telefon: 566 650 875
E-mail: marie.kotikova@khsjih.cz


Oddělení provozně organizační
Tomáš Kamarád, DiS.
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 853
E-mail: tomas.kamarad@khsjih.cz


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Nafukovací kruh SWIM RING
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, No.1805
Informace: Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19
Informace: Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
Informace: Covid-19: Získání certifikátu
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi