Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Kontakty na Územní pracoviště Žďár nad Sázavou


Adresa:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Tyršova 3
591 01 Žďár nad Sázavou


Kontaktní informace pracoviště:
Telefon: 566 650 811
Fax: 567 564 579
Elektronická podatelna: podatelna@khsjih.cz
Datová schránka: py2ivam


Oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 830
E-mail: josef.rohacek@khsjih.cz
Jana Šikulová
Telefon: 566 650 833
E-mail: jana.sikulova@khsjih.cz
Jitka Lorencová
Telefon: 566 650 832
E-mail: jitka.lorencova@khsjih.cz
Hana Malíková
Telefon: 566 650 834
E-mail: hana.malikova@khsjih.cz
Ing. René Pros
Telefon: 566 650 831
E-mail: rene.pros@khsjih.cz


Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Mgr. Tereza Poulová
Telefon: 566 650 862
E-mail: tereza.poulova@khsjih.cz
Hana Koudelová
Telefon: 566 650 863
E-mail: hana.koudelova@khsjih.cz
Marie Weishauptová
Telefon: 566 650 861
E-mail: marie.weishauptova@khsjih.cz


Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Hana Zajícová
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 814
E-mail: hana.zajicova@khsjih.cz
Bc. Michaela Bártíková
Telefon: 566 650 813
E-mail: michaela.bartikova@khsjih.cz


Odbor hygieny práce
MUDr. Eva Černá
ředitelka odboru
Telefon: 566 650 870
E-mail: eva.cerna@khsjih.cz


Oddělení hygieny práce
Dana Jurnečková
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 874
E-mail: dana.jurneckova@khsjih.cz
Dagmar Musilová
Telefon: 566 650 872
E-mail: dagmar.musilova@khsjih.cz
Marie Sadílková
Telefon: 566 650 873
E-mail: marie.sadilkova@khsjih.cz
Mgr. Michaela Kučerová
Telefon: 566 650 871
E-mail: michaela.kucerova@khsjih.cz


Oddělení protiepidemické
Mgr. Jana Pácalová
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 840
E-mail: jana.pacalova@khsjih.cz
Mgr. Aneta Eichlerová
Telefon: 566 650 843
E-mail: aneta.eichlerova@khsjih.cz
Darina Kalabusová
Telefon: 566 650 841
E-mail: darina.kalabusova@khsjih.cz


Odbor správní
Mgr. Monika Krátká
ředitelka odboru
Telefon: 566 650 859
E-mail: monika.kratka@khsjih.cz


Oddělení personální a dokumentační
Ing. Hana Šulcová
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 812
E-mail: hana.sulcova@khsjih.cz
Ing. Květoslava Havelková
Telefon: 566 650 858
E-mail: kvetoslava.havelkova@khsjih.cz
Zdeňka Klusáčková
Telefon: 566 650 811
E-mail: zdenka.klusackova@khsjih.cz


Odbor ekonomicko-provozní
Ing. Alena Růžičková
ředitelka odboru
Telefon: 566 650 800
E-mail: alena.ruzickova@khsjih.cz


Oddělení ekonomické
Ing. František Dvořák
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 801
E-mail: frantisek.dvorak@khsjih.cz
Marie Hatláková
mzdová účetní
Telefon: 566 650 852
E-mail: marie.hatlakova@khsjih.cz
Marie Kotíková
finanční účetní
Telefon: 566 650 875
E-mail: marie.kotikova@khsjih.cz


Oddělení provozně organizační
Tomáš Kamarád, DiS.
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 853
E-mail: tomas.kamarad@khsjih.cz


Tiskové zprávy

29.6.2022: Výsledky kontrol výroby a prodeje zmrzlin 2022

10.6.2022: První letošní testování jakosti přírodních koupacích vod na Vysočině

31.5.2022: Záškrt se na Vysočině dále nešíří

12.5.2022: Národní referenční laboratoř potvrdila případ raritní formy záškrtu

29.4.2022: Taktické cvičení prověřilo připravenost na případný výskyt onemocnění Ebola

21.1.2022: Očkování pomáhá čelit epidemii

Informace pro veřejnost

22.6.2022: Prevence nádorových onemocnění

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic