Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Kontakty na Územní pracoviště Třebíč


Adresa:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Územní pracoviště Třebíč
Bráfova 31
674 01 Třebíč


Kontaktní informace pracoviště:
Telefon: 568 858 311
Fax: 567 564 579
Elektronická podatelna: podatelna@khsjih.cz
Datová schránka: vzxiuw8


Oddělení hygieny obecné a komunální
Bc. Jana Dostálová
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 312
E-mail: jana.dostalova@khsjih.cz
Vladimíra Sládková
Telefon: 568 858 325
E-mail: vladimira.sladkova@khsjih.cz
Hana Chromá
Telefon: 568 858 324
E-mail: hana.chroma@khsjih.cz
Bc. Hana Fialová
Telefon: 568 858 327
E-mail: hana.fialova@khsjih.cz


Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání
MVDr. Petr Soustružník
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 320
E-mail: petr.soustruznik@khsjih.cz
Pavla Klárová
Telefon: 568 858 319
E-mail: pavla.klarova@khsjih.cz
Milan Lang
Telefon: 568 858 326
E-mail: milan.lang@khsjih.cz


Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Libuše Denemarková
Telefon: 568 858 321
E-mail: libuse.denemarkova@khsjih.cz
Mgr. Lucie Ošmerová
Telefon: 568 858 322
E-mail: lucie.osmerova@khsjih.cz


Oddělení hygieny práce
Mgr. Dagmar Mátlová
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 313
E-mail: dagmar.matlova@khsjih.cz
Hana Hrodková
Telefon: 568 858 314
E-mail: hana.hrodkova@khsjih.cz
Lenka Palátová
Telefon: 568 858 323
E-mail: lenka.palatova@khsjih.cz
Marie Fialová
Telefon: 568 858 315
E-mail: marie.fialova@khsjih.cz


Oddělení protiepidemické
Mgr. Edita Kusá
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 317
E-mail: edita.kusa@khsjih.cz
Pavlína Kotačková
Telefon: 568 858 318
E-mail: pavlina.kotackova@khsjih.cz
Ing. Nikola Kourková
Telefon: 568 858 316
E-mail: nikola.kourkova@khsjih.cz


Oddělení ekonomické
Ivana Renátová
Telefon: 568 858 311
E-mail: ivana.renatova@khsjih.cz


Tiskové zprávy

29.6.2022: Výsledky kontrol výroby a prodeje zmrzlin 2022

10.6.2022: První letošní testování jakosti přírodních koupacích vod na Vysočině

31.5.2022: Záškrt se na Vysočině dále nešíří

12.5.2022: Národní referenční laboratoř potvrdila případ raritní formy záškrtu

29.4.2022: Taktické cvičení prověřilo připravenost na případný výskyt onemocnění Ebola

21.1.2022: Očkování pomáhá čelit epidemii

Informace pro veřejnost

22.6.2022: Prevence nádorových onemocnění

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic