Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Informace:
COVID-19: Strategie očkování
Informace:
COVID-19: Omezení sociálních kontaktů
Informace:
COVID-19 vs. Chřipka
Informace:
karanténa vs. izolace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

Kontakty na Územní pracoviště Třebíč


Adresa:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Územní pracoviště Třebíč
Bráfova 31
674 01 Třebíč


Telefon ústředny: 568 858 311
Elektronická podatelna: podatelna@khsjih.cz
Datová schránka: vzxiuw8


Oddělení hygieny obecné a komunální
Bc. Jana Dostálová
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 312
E-mail: jana.dostalova@khsjih.cz
Vladimíra Sládková
Telefon: 568 858 325
E-mail: vladimira.sladkova@khsjih.cz
Hana Chromá
Telefon: 568 858 324
E-mail: hana.chroma@khsjih.cz


Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání
MVDr. Petr Soustružník
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 320
E-mail: petr.soustruznik@khsjih.cz
Pavla Klárová
Telefon: 568 858 319
E-mail: pavla.klarova@khsjih.cz
Miroslava Polachová
Telefon: 568 858 326
E-mail: miroslava.polachova@khsjih.cz


Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Libuše Denemarková
Telefon: 568 858 321
E-mail: libuse.denemarkova@khsjih.cz
Mgr. Lucie Ošmerová
Telefon: 568 858 322
E-mail: lucie.osmerova@khsjih.cz


Oddělení hygieny práce
Mgr. Dagmar Mátlová
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 313
E-mail: dagmar.matlova@khsjih.cz
Hana Hrodková
Telefon: 568 858 314
E-mail: hana.hrodkova@khsjih.cz
Lenka Palátová
Telefon: 568 858 323
E-mail: lenka.palatova@khsjih.cz
Marie Fialová
Telefon: 568 858 315
E-mail: marie.fialova@khsjih.cz


Oddělení protiepidemické
MUDr. Hana Pavlasová
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 316
E-mail: hana.pavlasova@khsjih.cz
Pavlína Kotačková
Telefon: 568 858 318
E-mail: pavlina.kotackova@khsjih.cz
Mgr. Edita Kusá
Telefon: 568 858 317
E-mail: edita.kusa@khsjih.cz


Oddělení ekonomické
Ivana Renátová
Telefon: 568 858 311
E-mail: ivana.renatova@khsjih.cz


Poslední novinky
Informace: Omezení úředních hodin KHS kraje Vysočina od 15.2.2021
Nebezpečné výrobky: Forma na bábovku toro BAKING, 22,5 cm
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda BOOSI, UMBERTO BOOSI
Nebezpečné výrobky: Jídelní hůlky, zn. CHOPSTICKS ALLOY
Informace: Letní dětská rekreace - podezření na výskyt COVID-19
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi