Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
Doporučení MZ ČR pro školy
Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Kontakty na Územní pracoviště Třebíč


Adresa:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Územní pracoviště Třebíč
Bráfova 31
674 01 Třebíč


Kontaktní informace pracoviště:
Telefon: 568 858 311
Fax: 567 564 579
Elektronická podatelna: podatelna@khsjih.cz
Datová schránka: vzxiuw8


Oddělení hygieny obecné a komunální
Bc. Jana Dostálová
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 312
E-mail: jana.dostalova@khsjih.cz
Vladimíra Sládková
Telefon: 568 858 325
E-mail: vladimira.sladkova@khsjih.cz
Hana Chromá
Telefon: 568 858 324
E-mail: hana.chroma@khsjih.cz


Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání
MVDr. Petr Soustružník
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 320
E-mail: petr.soustruznik@khsjih.cz
Pavla Klárová
Telefon: 568 858 319
E-mail: pavla.klarova@khsjih.cz
Miroslava Polachová
Telefon: 568 858 326
E-mail: miroslava.polachova@khsjih.cz


Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Libuše Denemarková
Telefon: 568 858 321
E-mail: libuse.denemarkova@khsjih.cz
Mgr. Lucie Ošmerová
Telefon: 568 858 322
E-mail: lucie.osmerova@khsjih.cz


Oddělení hygieny práce
Mgr. Dagmar Mátlová
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 313
E-mail: dagmar.matlova@khsjih.cz
Hana Hrodková
Telefon: 568 858 314
E-mail: hana.hrodkova@khsjih.cz
Lenka Palátová
Telefon: 568 858 323
E-mail: lenka.palatova@khsjih.cz
Marie Fialová
Telefon: 568 858 315
E-mail: marie.fialova@khsjih.cz


Oddělení protiepidemické
Mgr. Edita Kusá
vedoucí oddělení
Telefon: 568 858 317
E-mail: edita.kusa@khsjih.cz
Pavlína Kotačková
Telefon: 568 858 318
E-mail: pavlina.kotackova@khsjih.cz
Ing. Nikola Kourková
Telefon: 568 858 316
E-mail: nikola.kourkova@khsjih.cz
Lucie Seiferová
Telefon: 568 858 327
E-mail: lucie.seiferova@khsjih.cz


Oddělení ekonomické
Ivana Renátová
Telefon: 568 858 311
E-mail: ivana.renatova@khsjih.cz


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka na zavěšení v tylových šatech s velkou hlavou
Nebezpečné výrobky: Panenka Fashion models, ATTRACTIVE GIRL, NO.9293
Nebezpečné výrobky: Panenka FASHION, I AM YOUR GOOD PARTNERS, NO.LY350
Nebezpečné výrobky: Nafukovací kruh SWIM RING
Informace: Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19
Informace: Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
Informace: Covid-19: Získání certifikátu
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice