Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
Doporučení MZ ČR pro školy
Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-19
mimořádná opatření na úřední desce

Hledání
Hledat:

Kontakty na Územní pracoviště Havlíčkův Brod


Adresa:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Územní pracoviště Havlíčkův Brod
Štáflova 2003
580 01 Havlíčkův Brod


Kontaktní informace pracoviště:
Telefon: 569 474 211
Fax: 567 564 579
Elektronická podatelna: podatelna@khsjih.cz
Datová schránka: j5tiu6w


Oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Šimon Veleba
vedoucí oddělení
Telefon: 569 474 212
E-mail: simon.veleba@khsjih.cz
Dana Bezoušková
Telefon: 569 474 230
E-mail: dana.bezouskova@khsjih.cz
Dana Čejpová, DiS.
Telefon: 569 474 230
E-mail: dana.cejpova@khsjih.cz
Vlasta Polívková
Telefon: 569 474 223
E-mail: vlasta.polivkova@khsjih.cz


Oddělení hygieny výživy
Bc. Jana Krupková
Telefon: 569 474 222
E-mail: jana.krupkova@khsjih.cz
Mgr. Lucie Charvátová
Telefon: 569 474 216
E-mail: lucie.charvatova@khsjih.cz


Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Jaroslava Machková
Telefon: 569 474 232
E-mail: jaroslava.machkova@khsjih.cz
Ing. Jana Křivská
Telefon: 569 474 221
E-mail: jana.krivska@khsjih.cz


Oddělení hygieny práce
Marta Málková
vedoucí oddělení
Telefon: 569 474 225
E-mail: marta.malkova@khsjih.cz
Eva Dvořáková, DiS.
Telefon: 569 474 226
E-mail: eva.dvorakova@khsjih.cz
Šárka Musilová
Telefon: 569 474 226
E-mail: sarka.musilova@khsjih.cz
Mgr. Zdeněk Pešek
Telefon: 569 474 226
E-mail: zdenek.pesek@khsjih.cz


Oddělení protiepidemické
Mgr. Lucie Dvořáčková
vedoucí oddělení
Telefon: 569 474 213
E-mail: lucie.dvorackova@khsjih.cz
Bc. Lenka Pilařová
Telefon: 569 474 215
E-mail: lenka.pilarova@khsjih.cz
Iva Blahožová
Telefon: 569 474 214
E-mail: iva.blahozova@khsjih.cz


Oddělení ekonomické
Lenka Hospodková
Telefon: 569 474 211
E-mail: lenka.hospodkova@khsjih.cz


Odbor ekonomicko-provozní
Ing. Milan Beránek
Telefon: 569 474 220
E-mail: milan.beranek@khsjih.cz


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Nafukovací kruh SWIM RING
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, No.1805
Informace: Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19
Informace: Letní dětská rekreace 2021 - výskyt COVID-19
Informace: Covid-19: Získání certifikátu
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Otázky a odpovědi