Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Informace:
Covid-19 vs. Chřipka
Informace:
karanténa vs. izolace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě za kalendářní rok 2019
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  1. V roce 2019 bylo doručeno na Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě celkem 9 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), které byly vyřízeny způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem.

  2. Bylo vyhověno 6 žádostem, u 3 žádosti bylo vydáno dle § 15 odst. 1 uákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutí o jejich odmítnutí.

  3. Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

  4. Žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo předmětem soudního řízení.

  5. Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

  6. Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

  7. Nebylo vedeno sankční řízení za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.

  8. Informace byly poskytnuty ve všech šesti případech písemně.

  9. Nebylo zpoplatněno žádné poskytnutí informace.

V Jihlavě dne 29.1.2020MUDr. Jan Říha
ředitel KHS kraje Vysočina se sídlem v JihlavěPoslední novinky
Informace: Omezení úředních hodin od 22.10.2020
Nebezpečné výrobky: Panenka lovely GiRL, NO.559
Nebezpečné výrobky: Panenka Mebex TM, by Fashion Pretty Girls, TOP MODEL, NO.338
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty Charm style, FASHION SHOW, No.8091
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty FASHION, No. PF011
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda Lover's Lost
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty Fashion, No.8012
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda Cool GIRL, EAU DE PARFUM NATURAL SPRAY
Nebezpečné výrobky: Panenka L. O L. SURPRISE
Informace: Informace pro veřejnost