Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-2019
Informace pro občany navracející se ze zahraničí
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Hygienicko-protiepidemická opatření pro letní dětské rekreace v roce 2020
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě za kalendářní rok 2019
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  1. V roce 2019 bylo doručeno na Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě celkem 9 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), které byly vyřízeny způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem.

  2. Bylo vyhověno 6 žádostem, u 3 žádosti bylo vydáno dle § 15 odst. 1 uákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutí o jejich odmítnutí.

  3. Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

  4. Žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo předmětem soudního řízení.

  5. Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

  6. Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

  7. Nebylo vedeno sankční řízení za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.

  8. Informace byly poskytnuty ve všech šesti případech písemně.

  9. Nebylo zpoplatněno žádné poskytnutí informace.

V Jihlavě dne 29.1.2020MUDr. Jan Říha
ředitel KHS kraje Vysočina se sídlem v JihlavěPoslední novinky
Nebezpečné výrobky: Sada plastového nádobí bamboo fiber kids Feeding set
Informace: Informace pro občany navracející se ze zahraničí
Nebezpečné výrobky: Parfém GINO TOSSI PARFUMS
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda Beauty Rose PARFUM
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda SETION, eau de parfum
Nebezpečné výrobky: Panenka Sofie, Chef de cuisine
Nebezpečné výrobky: Hrnek smaltový, červený s bílými puntíky, 400 ml
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice