Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Úřední deska


Zřizovací listina E-Podatelna Výroční zpráva
Předhled právních předpisů souvisejících s ochranou veřejného zdraví a činností hygienické stanice Informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace
Koupací sezóna 2019 - Monitorovací kalendář

(vyvěšeno dne: 26.4.2019)

(1484 kB, soubor PDF)

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2019

(vyvěšeno dne: 18.3.2019)

(2618 kB, soubor PDF)

Nebezpečné výrobky
Panenka L.O.L. SUPRISE! FASHION STYLE, No. 1833

údaje dle značení na dolepené etiketě: Hračky

EAN: 5421880684138 (neexistuje)

(vyvěšeno dne: 13.9.2019)

Oznámení MZ

(495 kB; soubor PDF)

Fotografie

(957 kB; soubor JPG)

Panenka Сказочный патруль, NO.XL009

(vyvěšeno dne: 13.9.2019)

Oznámení MZ

(409 kB; soubor PDF)

Fotografie

(877 kB; soubor JPG)

Panenka Bath Tub, 669 TOYS, Sweet Home, SWEET BABIES

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, Q636T2H84K76

EAN: 8596361800004

(vyvěšeno dne: 13.9.2019)

Oznámení MZ

(441 kB; soubor PDF)

Fotografie

(539 kB; soubor JPG)Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka L.O.L. SUPRISE! FASHION STYLE
Nebezpečné výrobky: Panenka Сказочный патруль
Nebezpečné výrobky: Panenka Bath Tub
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Nové informace - infekce MERS
Informace: Zpráva o jakosti pitné vody v České Republice za období 2011 - 2013
Informace: Otázky a odpovědi