Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Výzva "Solme s rozumem"


Česká republika patří mezi země s nejvyšší spotřebou soli v Evropě. Lékaři dlouhodobě upozorňují, že nadbytek soli v jídle ohrožuje naše zdraví a zatěžuje především ledviny a oběhový systém. Hlavní hygienik v rámci kampaně „Solme s rozumem“ vydal Výzvu všem, kteří mohou přispět k boji proti nadměrné konzumaci soli, jako jsou například školní jídelny, restaurace, výrobci potravin, ale i široká veřejnost.

Více informací najdete na http://mene-solit.cz/.

Jak solíme v Kraji Vysočina?

Na přelomu ledna a února roku 2017 bylo v Kraji Vysočina provedeno 50 kontrol s cílem provést monitoring výživových hodnot v části množství soli obsažené ve standardní porci poledního menu. Bylo odebráno 25 vzorků v závodním stravování a 25 vzorků v restauracích, kdy bylo vybráno vždy menu č. 1 z polední nabídky (polévka, hlavní jídlo, příloha). Pro hodnocení laboratorních vyšetření vzorků bylo použito Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kde referenční hodnota příjmu soli u dospělých osob je 6g / na den. Oběd má ve výživě člověka postihnout cca 35% z celodenní přijaté energie a obsah soli přijatý jeho konzumací by tedy neměl překročit výši 2,1g.

Průměrný obsah soli v odebraných vzorcích v závodním stravováním byl laboratorně stanoven na 8,07g / na porci, v restauracích na 7,50g / na porci.

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům byli provozovatelé v zájmu ochrany a podpory veřejného zdraví edukováni k omezení solení do plné chuti a bylo jim doporučeno připojit se do celosvětového programu „méně solit“. Plné dochucení pokrmu ve slanosti omezit a ponechat volbu dochucení na spotřebiteli (solnička nemusí být běžnou součástí dochucovadel na jídelním stole, kdy ji spotřebitel bez ochutnávky automaticky použije). Omezit množství přidávané soli do pokrmů během vaření, příp. nahrazení soli v pokrmech česnekem, cibulí, čerstvými či sušenými bylinkami (ne kořenící a bylinkové směsi obsahující sůl), kurkumou, zázvorem, ořechy, semínky a jinými sušenými plody, houbami.

Podrobné informace o obsahu soli v jednotlivých okresech jsou k dispozici v níže uvedených odkazech.

Vyhodnocení obsahu soli v okrese Jihlava (2017)

Vyhodnocení obsahu soli v okrese Havlíčkův Brod (2017)

Vyhodnocení obsahu soli v okrese Žďár nad Sázavou (2017)

Vyhodnocení obsahu soli v okrese Třebíč (2017)

Vyhodnocení obsahu soli v okrese Pelhřimov (2017)

V lednu 2018 provedli pracovníci KHS kraje Vysočina 10 kontrol ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, kde bylo odebráno 5 vzorků poledního menu v domovech pro seniory a 5 vzorků v lůžkových zdravotnických zařízeních. Stravování cílových skupin se zvýšeným rizikem má specifický charakter léčebné výživy, kdy se na přípravě skladby jídelníčků podílejí nutriční specialisté. Nejčastěji je v léčebné výživě zastoupena „šetřící dieta“ pro klienty nevyžadující lékařem předepsanou speciální léčebnou dietu. Rozdíl v obsahu soli v poledním menu léčebné výživy mezi domovy pro seniory a lůžkovým zdravotnickým zařízením byl nepatrný. Doporučený příjem soli v poledním menu v hodnotě 2,1 g byl více jak dvojnásobně překročen. Při porovnání pokrmů léčebné výživy s podávanými pokrmy v restauracích a závodních kuchyních, byl obsah soli na 100 g v léčebné výživě o 28% nižší a celkový obsah soli v menu dokonce o 40% nižší.Obsah soli ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách v roce 2018Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka L.O.L. SUPRISE! FASHION STYLE
Nebezpečné výrobky: Panenka Сказочный патруль
Nebezpečné výrobky: Panenka Bath Tub
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Nové informace - infekce MERS
Informace: Zpráva o jakosti pitné vody v České Republice za období 2011 - 2013
Informace: Otázky a odpovědi