Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Letní dětská rekreace -
podezření na výskyt COVID-19
(informace)
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Hygienicko-protiepidemická opatření pro letní dětské rekreace v roce 2020
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2019 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2019 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 4213 kontrol, z nichž u 438 kontrol byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

984 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 163 kontrol byly nalezeny závady
163 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 10 kontorl byly nalezeny závady

Odbor hygieny obecné a komunální

726 kontrol, z nichž u 84 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny práce

1193 kontrol, z nichž u 40 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny dětí a mladistvých

728 kontrol, z nichž u 145 kontrol byly nalezeny závady

Odbor protiepidemický

419 kontrol, z nichž u 6 kontrol byly nalezeny závady

Při 127 kontrolách bylo odebráno celkem 492 vzorků, z nichž nevyhovělo 98 vzorků. Z toho 203 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu – nevyhovělo 73, 266 vzorků ze stěrů prostředí – nevyhovělo 23, 12 vzorků materiálů určených pro styk s potravinami – nevyhovělo 0, 8 vzorků kosmetických přípravků – nevyhověly 2 a 3 vzorky výrobků pro děti ve věku do 3 let – nevyhovělo 0.Poslední novinky
Informace: Informace pro veřejnost
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty MAGIC FAIRY
Nebezpečné výrobky: Dětský míč Sport toys Baby Ball
Nebezpečné výrobky: Panenka SPARKLE GIRL
Nebezpečné výrobky: Panenka Soy Luna, No.8103
Informace: Letní dětská rekreace - podezření na výskyt COVID-19
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015