Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2018 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2018 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 4183 kontrol, z nichž u 507 byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

892 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 198 byly nalezeny závady
157 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 18 byly nalezeny závady

Odbor hygieny obecné a komunální

867 kontrol, z nichž u 105 byly nalezeny závady

Odbor hygieny práce

1209 kontrol, z nichž u 70 byly nalezeny závady

Odbor hygieny dětí a mladistvých

703 kontrol, z nichž u 111 byly nalezeny závady

Odbor protiepidemický

355 kontrol, z nichž u 5 byly nalezeny závady.

Při 111 kontrolách bylo odebráno celkem 316 vzorků, z nichž nevyhovělo 40 vzorků. Z toho 201 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu – nevyhovělo 32, 75 vzorků ze stěrů prostředí – nevyhovělo 6, 10 vzorků materiálů určených pro styk s potravinami – nevyhovělo 0, 26 vzorků kosmetických přípravků – nevyhověly 2 a 2 vzorky výrobků pro děti ve věku do 3 let – nevyhovělo 0.Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Náhradní náplně elektronické cigarety SNOOPY VAPOR LIQUID
Nebezpečné výrobky: Dětské mléko na opalování - Nubian Kids
Nebezpečné výrobky: Náhradní náplň elektronické cigarety MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST
Nebezpečné výrobky: Panenka my first FASHION PERFECT lovely
Informace: Omezení provozu podatelen
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015