Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2016 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2016 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 3932 kontrol, z nichž u 705 byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a PBU

816 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 290 byly nalezeny závady 138 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 25 byly nalezeny závady

Odbor hygieny obecné a komunální

886 kontrol, z nichž u 58 byly nalezeny závady

Odbor hygieny práce

1080 kontrol, z nichž u 60 byly nalezeny závady

Odbor hygieny dětí a mladistvých

642 kontrol, z nichž u 232 byly nalezeny závady

Odbor protiepidemický

370 kontrol, z nichž u 40 byly nalezeny závady.

Při 88 kontrolách bylo odebráno celkem 632 vzorků - z toho 609 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu, 5 vzorků materiálů určených pro styk s potravinami, 12 vzorků hraček a 6 vzorků výrobků pro děti do 3 let věku. Z tohoto počtu odebraných vzorků jich nevyhovělo u pokrmů 77.Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Nafukovací míčky LOPTA NA HRANIE 3 ks
Nebezpečné výrobky: Panenka textilní v maskáčích
Nebezpečné výrobky: Řasenka MASCARA WATERPROOF X4
Nebezpečné výrobky: Panenka MERRY CHRISTMAS
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Nové informace - infekce MERS
Informace: Zpráva o jakosti pitné vody v České Republice za období 2011 - 2013
Informace: Otázky a odpovědi
Informace: Zásady správné péče o vnitřní vodovod
Informace: Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků