Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
NOUZOVÝ STAV
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2019 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2019 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 4213 kontrol, z nichž u 438 kontrol byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

984 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 163 kontrol byly nalezeny závady
163 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 10 kontorl byly nalezeny závady

Odbor hygieny obecné a komunální

726 kontrol, z nichž u 84 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny práce

1193 kontrol, z nichž u 40 kontrol byly nalezeny závady

Odbor hygieny dětí a mladistvých

728 kontrol, z nichž u 145 kontrol byly nalezeny závady

Odbor protiepidemický

419 kontrol, z nichž u 6 kontrol byly nalezeny závady

Při 127 kontrolách bylo odebráno celkem 492 vzorků, z nichž nevyhovělo 98 vzorků. Z toho 203 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu – nevyhovělo 73, 266 vzorků ze stěrů prostředí – nevyhovělo 23, 12 vzorků materiálů určených pro styk s potravinami – nevyhovělo 0, 8 vzorků kosmetických přípravků – nevyhověly 2 a 3 vzorky výrobků pro děti ve věku do 3 let – nevyhovělo 0.Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety E-liquid Peach 18mg
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety PEPSI
Informace: Omezení úředních hodin od 24.3.2020
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Nebezpečné výrobky: PADĚLEK: Toaletní voda CHANCE CHANEL
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda FAMA
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda CHOCO MADEMOISELLE, EAU DE PARFUM FOR WOMEN, CHOCO, HD 19
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda KEEN ZONET
Informace: Omezení provozu podatelen
Informace: Evropský antibiotický den