Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Otázky a odpovědi

Otázka:

Jaké jsou požadavky na provoz mobilního stánku s občerstvením?

Odpověď:

Pro podnikatelský záměr provozování mobilního stánku se doporučuje zvážit zakoupení profesionálně vyrobeného mobilního stánku. Úprava přívěsu nebo nástaveb prováděná neodborně svépomocí je patrná na první pohled a následný provoz přináší další technická omezení v oblasti sortimentu a dodržení požadavků hygieny potravin.

Základní požadavky na mobilní stánek: zařízení pro mytí a čištění pracovních nástrojů s přívodem tekoucí pitné studené nebo teplé vody (akumulace vod), chladírenské zařízení, zařízení pro tepelnou úpravu a úchovu pokrmů, nábytek pro skladování potravin, inventáře apod. Důležité je řešení vhodného sanitárního zařízení (mytí rukou) a příslušenství pro převlékání. Povrchy stánku musí být snadno čistitelné a omyvatelné. Technické a prostorové vybavení musí odpovídat sortimentu poskytovaných stravovacích služeb včetně vyhodnocení bezpečnosti vyráběných potravin zpracované v jednoduchém dokumentu  HACCP.

Legislativní požadavky pro pojízdné nebo přechodné stánky jsou uvedeny v kapitole III.  Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

Při převozu stánku z místa na místo je nezbytné mít na paměti dodržení teplotního řetězce skladovaných potravin. Donesená pitná voda do stánku má charakter vody čisté a pro výrobu pokrmů nebo nápojů se vždy musí používat pitná voda balená.

Pro provoz mobilního stánku platí oznamovací povinnost. Formuláře k oznámení zahájení činnosti jsou na jednotlivých KHS obsahově stejné s uvedením: místa a termínu provozu, sortimentu stravovacích služeb a identifikačních údajů provozovatele stánku. Před zahájením provozu mobilního stánku se doporučuje provedení jeho registrace a schválení na příslušné KHS a to v odkazu ustanovení čl. 6 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004  o hygieně potravin.

http://www.khsjih.cz/registrace-provozovny.phpPoslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka GD Guang Da Dance of youth, FASHION PRINCESS
Nebezpečné výrobky: Panenka Wonderful Faires No.8046
Nebezpečné výrobky: Panenka Mermaid - Mořská panna
Nebezpečné výrobky: Panenka Fairy
Nebezpečné výrobky: Panenka CHARMING GIRLS
Nebezpečné výrobky: Panenka Happy girl, Beautiful girl, Style Fashion
Nebezpečné výrobky: Panenka Sweet days, NO. WX502
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty
Nebezpečné výrobky: Panenka Smile Annie Baby
Nebezpečné výrobky: Sada panenek My BABY