Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Pitná voda na táborech - informace pro pořadatele
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Otázky a odpovědi

Otázka:

Jaké jsou podmínky pro rozšíření sortimentu prodejny potravin o nabídku stravovacích služeb?

Odpověď:

Nejprve je třeba zjistit k jakému účelu byl daný objekt zkolaudovaný (vyhledat dokumentaci k danému objektu a kolaudační rozhodnutí), neboť každá provozovna musí být užívána k účelu, ke kterému je zkolaudována.

Rozšířením stávajícího sortimentu prodejny potravin o nabídku stravovacích služeb vznikne ze speciální prodejny potravin provozovna s občerstvením nebo přímo provozovna stravovacích služeb charakteru „malé kavárny“.

V přijatém podnikatelském záměru je na místě zvažovat zřízení (dostupnost) hygienického zázemní pro návštěvníky (záchody). V případě, že v záměru převáží poskytování stravovacích služeb (počet míst u stolu, rozsah přípravy nabízených pokrmů) nad prodejem potravin s občerstvením, je nezbytné provést změnu užívání stavby a to ze speciální prodejny potravin s občerstvením na provozovnu stravovacích služeb. Stavebně technické požadavky hygieny (větrání, akustika provozu, hygienické zařízení pro návštěvníky apod.) budou projekčně řešeny a ve vedeném stavebním řízení příslušnými úřady schváleny.

Pro vyhodnocení, zda-li  podnikatelský záměr má charakter zřízení provozovny stravovacích služeb (požadavek hygienického zařízení pro návštěvníky) nebo podávání doplňkového občerstvení k prodeji potravin, se doporučuje osobní jednání v předmětné věci na pracovišti KHS.Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka Angel baby, FASHION
Nebezpečné výrobky: Sada panenek Ever After HighTM
Nebezpečné výrobky: Sada plastového nádobí Animodular Eco Bamboo
Nebezpečné výrobky: Bambusová miska KITCHEN GOODS
Nebezpečné výrobky: Panenka Baboliy, SHUN SONG
Nebezpečné výrobky: Sklenice s dekorem hus 240 ml
Nebezpečné výrobky: Gumová kačenka s mláďaty a kruhem
Nebezpečné výrobky: Panenka Sweet day
Nebezpečné výrobky: Miska melamin dětská ZOO FRIENDS
Nebezpečné výrobky: Panenka na zavěšení v tylových šatech