Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Otázky a odpovědi

Otázka:

Jaké jsou požadavky na výrobu a prodej točené zmrzliny?

Odpověď:

Za základní technické vybavení pro provoz pákového zmrzlinového stroje je považována pracovní plocha s dřezem s přívodem pitné teplé a studené vody, chladírenské zařízení a kuchyňská skříň pro oddělené skladování zmrzlinové směsi, provozních nádob, náčiní a pomůcek.

Při vlastním prodeji zmrzliny ze zmrzlinového stroje je nezbytné pamatovat na možnost provádění průběžné sanitace prostoru pákového mechanismu stroje včetně zajištění mytí rukou pracovníka.

Pro první zahájení činnosti provozu stroje na zmrzlinu platí povinnost oznámení této činnosti na příslušný dozorový úřad tj. KHS s možností využití formuláře, „Registrace provozovny“, ve které se uvede rozšíření sortimentu o výrobu zmrzliny.

http://www.khsjih.cz/registrace-provozovny.php

Provozovatel zmrzlinového stroje má další povinnost zahrnout tuto činnost do stávající dokumentace HACCP nebo tuto dokumentaci zpracovat. Pro zpracování dokumentace HACCP lze využít příkladový vzor pro výrobu točené zmrzliny na webu KHS:

http://www.khsjih.cz/haccp.phpPoslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka GD Guang Da Dance of youth, FASHION PRINCESS
Nebezpečné výrobky: Panenka Wonderful Faires No.8046
Nebezpečné výrobky: Panenka Mermaid - Mořská panna
Nebezpečné výrobky: Panenka Fairy
Nebezpečné výrobky: Panenka CHARMING GIRLS
Nebezpečné výrobky: Panenka Happy girl, Beautiful girl, Style Fashion
Nebezpečné výrobky: Panenka Sweet days, NO. WX502
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty
Nebezpečné výrobky: Panenka Smile Annie Baby
Nebezpečné výrobky: Sada panenek My BABY