Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Pitná voda na táborech - informace pro pořadatele
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Otázky a odpovědi

Otázka:

Musí mít zaměstnanec zemědělského podniku zdravotní průkaz?

Odpověď:

Povinnost mít zdravotní průkaz je stanovena v § 19 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy. Přesná definice co je a není potravina je dále uvedena v čl. 2  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.178/2002 viz. odkaz. Zaměstnanci zemědělského podniku např. při ošetřování hospodářských zvířat, manipulaci s obilím v silech aj. nemusí mít zdravotní průkaz.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32002R0178

Zpracovala: Ing. Jana Roháčková

Datum zpracování: 12.3.2015

 

 

 

 Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka Angel baby, FASHION
Nebezpečné výrobky: Sada panenek Ever After HighTM
Nebezpečné výrobky: Sada plastového nádobí Animodular Eco Bamboo
Nebezpečné výrobky: Bambusová miska KITCHEN GOODS
Nebezpečné výrobky: Panenka Baboliy, SHUN SONG
Nebezpečné výrobky: Sklenice s dekorem hus 240 ml
Nebezpečné výrobky: Gumová kačenka s mláďaty a kruhem
Nebezpečné výrobky: Panenka Sweet day
Nebezpečné výrobky: Miska melamin dětská ZOO FRIENDS
Nebezpečné výrobky: Panenka na zavěšení v tylových šatech