Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Pitná voda na táborech - informace pro pořadatele
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Otázky a odpovědi

Otázka:

Jak mám postupovat při záměru zřízení kavárny?

Odpověď:

Podnikatelský záměr se doporučuje v základní myšlenkové rozvaze dát „na papír“. Dispozičně se bude provozovna skládat z odbytového prostoru, hygienického zázemí pro návštěvníky, sanitárního zázemí pro personál a nezbytného skladovacího prostoru. V dalším kroku si obvykle volíte jednu ze dvou variant a to postavení provozovny na tzv. „zelené louce“ nebo cílené rekonstrukce a změny užívání stávajících prostor stavby (nemovitosti).

Každá zvolená varianta vyžaduje konzultaci záměrů s příslušným projektantem včetně posouzení zda-li záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací místa. Následně vzniká „Projekční zpracování podnikatelského záměru“, který již postihne základní dispozice, rozsah inženýrských sítí, požadavky na protihluková opatření, větrání prostor, cesty zásobování apod. V rámci zpracování projektové dokumentace stavby jsou dále řešeny požadavky stavebně technické, kdy oblast hygieny potravin je případně řešena projekčními specialisty. Podnikatelský záměr se dále přesouvá z projekčního záměru do předepsaného rozsahu vyhotovení projektové dokumentace stavby požadované dle typu vedeného stavebního řízení. Dokumentace stavby je investorem následně projednána s příslušnými správními úřady s vydáním stavebního povolení. Po realizaci stavby následuje její kolaudace a zahájení provozu.

Doporučuje se osobní jednání v předmětné věci na pracovišti KHS.Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka Angel baby, FASHION
Nebezpečné výrobky: Sada panenek Ever After HighTM
Nebezpečné výrobky: Sada plastového nádobí Animodular Eco Bamboo
Nebezpečné výrobky: Bambusová miska KITCHEN GOODS
Nebezpečné výrobky: Panenka Baboliy, SHUN SONG
Nebezpečné výrobky: Sklenice s dekorem hus 240 ml
Nebezpečné výrobky: Gumová kačenka s mláďaty a kruhem
Nebezpečné výrobky: Panenka Sweet day
Nebezpečné výrobky: Miska melamin dětská ZOO FRIENDS
Nebezpečné výrobky: Panenka na zavěšení v tylových šatech