Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Odbor ekonomicko-provozní


Ředitelka odboru:
Ing. Alena Růžičková
Tel.: 566 650 800, E-mail: alena.ruzickova@zr.khsjih.cz

Oddělení ekonomické

Vedoucí oddělení:
Ing. František Dvořák
Tel.: 566 650 801, E-mail: frantisek.dvorak@zr.khsjih.cz

Finanční účtárna:
Marie Kotíková
Žďár nad Sázavou, Tel.: 566 650 875, E-mail: marie.kotikova@zr.khsjih.cz

Mzdová účtárna:
Marie Hatláková
Žďár nad Sázavou, Tel.: 566 650 852, E-mail: marie.hatlakova@zr.khsjih.cz


  • vytváří nezbytné hospodářské a materiálně technické podmínky pro plynulý chod KHS
  • zajišťuje činnost hospodářskou, aministrativní, investiční, provozní a technickou
  • zajišťuje vedení ekonomické agendy včetně komplexních ekonomických rozborů
  • zajišťuje personální agendu včetně dalšího vzdělávání pracovníků
  • zajišťuje objednávky a nákup zboží a materiálu a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců


Oddělení provozně organizační

Pověřena vedením:
Ing. Alena Růžičková
Žďár nad Sázavou, Tel.: 566 650 800, E-mail: alena.ruzickova@zr.khsjih.cz

Pracovník oddělení provozně-organizačního na pracovišti v Jihlavě:
Pavel Vlach
Tel.: 567 564 566, E-mail: pavel.vlach@khsjih.cz

Pracovník oddělení provozně-organizačního na územním pracovišti v Havlíčkově Brodě:
Ing. Milan Beránek
Tel.: 569 474 220, E-mail: milan.beranek@hb.khsjih.cz

Pracovník oddělení provozně-organizačního na územním pracovišti v Pelhřimově:
Jan Pech
E-mail: jan.pech@pe.khsjih.cz


  • zajišťuje správu počítačové sítě, HW a SW, elektronické podatelny, internetu; obslužné činnosti


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Silikonová forma na VAFLE
Nebezpečné výrobky: Parfém PHEROMONE eau de parfum WOMAN HOT
Nebezpečné výrobky: Tvářenka VOV blusher
Nebezpečné výrobky: Parfém s feromony P6
Nebezpečné výrobky: Parfém s feromony P6
Nebezpečné výrobky: Sada odlivek Kama Sutra Shooter Glasses
Nebezpečné výrobky: Pudr TMT COSMETICS
Nebezpečné výrobky: Oční stíny Qianyu New Attractive Fashion Color
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda MALE Pheromones
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015