Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Novinky

Zobrazit: Vše | Informace | Nebezpečné výrobky

1 | 2následující »
Náplně do elektronické cigarety Funta
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 24.1.2020
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Náplně do elektronické cigarety:

1) Funta ORANGE, 6mg
2) Funta BLUEBERRY, 3MG
3) Funta GRAPE, 3MG
4) Funta MANGO, 3MG
5) Funta ORANGE, 3MG
6) Funta PINEAPPLE, 3MG

Údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO:HK2270

EAN: 8808227052008 (neexistuje).


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Náhradní náplně elektronické cigarety SNOOPY VAPOR LIQUID
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 21.1.2020
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Náhradní náplně elektronické cigarety:

1) SNOOPY VAPOR LIQUID, BINGE DRINKING
2) SNOOPY VAPOR LIQUID, LEMON SODA
3) SNOOPY VAPOR LIQUID, PASSION COAST

EAN: 8808226952002 (neexistuje)

Údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO:HK2269.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Dětské mléko na opalování - Nubian Kids
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 17.1.2020
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - NUBIAN KIDS 50 mlieko na opaľovanie sprej

Nubian Kids – dětské mléko na opalování sprej SPF 50

kód/ šarže 0403190318A

EAN kód: 8586000081949.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Náhradní náplň elektronické cigarety MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 7.1.2020
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Náhradní náplň elektronické cigarety MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST

EAN: 706954926259.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Panenka my first FASHION PERFECT lovely
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 31.12.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Panenka my first FASHION PERFECT lovely, No 969

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, kód: Q880T3H576K19

EAN: 8598801800001 (neexistuje).


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Omezení provozu podatelen
Kategorie: InformaceVloženo: 17.12.2019
Informace o omezení provozu podatelen všech pracovišť KHS kraje Vysočina:

Dne 23. 12. 2019 provoz omezen do 12:00 hodin.
Dne 30. 12. 2019 provoz omezen do 15:00 hodin.
Dne 31. 12. 2019 provoz omezen do 12:00 hodin.
Evropský antibiotický den
Kategorie: InformaceVloženo: 31.10.2019
Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu zahajuje informační kampaň k Evropskému antibiotickému dni „EAAD“ 2019, který každoročně připadá na 18. listopad. Cílem osvětových aktivit, které probíhají pod vedením ECDC (Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí) a WHO po celý týden je upozornit na nebezpečí související s nevhodným používáním antibiotik a informovat o jejich uvážlivém užití a zamezit tak zvyšování antibiotické rezistence.
Antibiotická rezistence je v současné době narůstajícím problémem ohrožujícím zdraví a bezpečnost pacientů ve všech zdravotnických zařízeních v Evropě. Obzvláště znepokojující je vznik bakterií odolných vůči více třídám antibiotik, které jsou označovány jako multirezistentní. Takové bakterie představují reálnou a stálou hrozbu pro klinickou praxi ve všech zdravotnických zařízeních. Infekce způsobené multirezistentními bakteriemi mohou být závažné, fatální a jejich léčba potom velmi nákladná. Mohou přímo vést: k opožděnému přístupu k účinné antibiotické léčbě u individuálních pacientů, způsobujícímu selhání léčby a delší nemocnost, prodloužení pobytu v nemocnici a vyšší morbiditu a mortalitu; dalším nežádoucím účinkům, protože se často musí užívat alternativní antibiotická léčba, která je toxičtější; menšímu počtu účinných metod antibiotické léčby pro imunosuprimované pacienty a pacienty podstupující chirurgické výkony; snížené kvalitě pobytu pacienta z důvodu úzkosti navozené přísnými opatřeními pro kontrolu infekcí; vyšším přímým i nepřímým nemocničním nákladům. Nesprávné použití antibiotik obecně zvyšuje riziko infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi.

Programy pro dohled nad používáním antibiotik spolu s praktickými postupy prevence a kontroly infekcí mají za cíl zvyšovat bezpečnost pacienta a kvalitu péče a snižovat nemocniční náklady napříč veškerými službami.

Zmíněná informační kampaň je vedena především formou distribuce tištěných materiálů a videospotů s cílem maximálního zpřístupnění problematiky široké veřejnosti, odborná veřejnost je mj. oslovována cestou odborných periodik.

Pro potřeby kampaně byla vydána řada informačních a propagačních materiálů v podobě letáků, videospotů, posterů, dostupných na adrese http://www.szu.cz/tema/evropsky-antibioticky-den-eaad

Na uvedeném odkazu jsou umístěny také informace z předešlých ročníků kampaně.
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Kategorie: InformaceVloženo: 13.5.2019
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace (PDF)
Evropský antibiotický den
Kategorie: InformaceVloženo: 8.11.2018
Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu zahajuje informační kampaň k Evropskému antibiotickému dni „EAAD“ 2018, který každoročně připadá na 18. listopad. Cílem osvětových aktivit, které probíhají pod vedením ECDC (Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí) a WHO po celý týden je upozornit na nebezpečí související s nevhodným používáním antibiotik a informovat o jejich uvážlivém užití.

Antibiotická rezistence v současné době ohrožuje zdraví a bezpečnost pacientů ve všech zdravotnických zařízeních v Evropě. Obzvláště znepokojující je vznik bakterií odolných vůči více třídám antibiotik. Takové multirezistentní bakterie představují reálnou a stálou hrozbu pro klinickou praxi ve všech zdravotnických zařízeních. Infekce způsobené multirezistentními bakteriemi mohou být závažné, fatální a nákladné a mohou přímo vést: k opožděnému přístupu k účinné antibiotické léčbě u individuálních pacientů, způsobujícímu selhání léčby a delší nemocnost, prodloužení pobytu v nemocnici a vyšší morbiditu a mortalitu; dalším nežádoucím účinkům, protože se často musí užívat alternativní antibiotická léčba, která je toxičtější; menšímu počtu účinných metod antibiotické léčby pro imunosuprimované pacienty a pacienty podstupující chirurgické výkony; snížené kvalitě pobytu pacienta z důvodu úzkosti navozené přísnými opatřeními pro kontrolu infekcí; vyšším přímým i nepřímým nemocničním nákladům. Nesprávné použití antibiotik obecně zvyšuje riziko infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi.

Programy pro dohled nad používáním antibiotik spolu s praktickými postupy prevence a kontroly infekcí mají za cíl zvyšovat bezpečnost pacienta a kvalitu péče a snižovat nemocniční náklady napříč veškerými službami.

Zmíněná informační kampaň je vedena především formou distribuce tištěných materiálů a videospotů s cílem maximálního zpřístupnění problematiky široké veřejnosti, odborná veřejnost je mj. oslovována cestou odborných periodik.

Pro aktivní zapojení do kampaně i pro případ osobního zájmu lze využít:

Videospoty (dostupné na adrese http://www.szu.cz./tema/evropsky-antibioticky-den-eaad)

Oficiální informační plakáty http://antibiotic.ecdc.europa.eu/cs/naplanujte-si-kampan)

Materiály využívané v předešlých ročnících kampaně (dostupné na adrese http://www.szu.cz./tema/evropsky-antibioticky-den-eaad)
Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Kategorie: InformaceVloženo: 7.6.2018
http://www.nsez.cz/dokumenty/projekt-integrovany-system-uzivatelu-pro-krajske-hygienicke-stanice_15564_31.html
1 | 2následující »


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Náplně do elektronické cigarety Funta
Nebezpečné výrobky: Náhradní náplně elektronické cigarety SNOOPY VAPOR LIQUID
Nebezpečné výrobky: Dětské mléko na opalování - Nubian Kids
Nebezpečné výrobky: Náhradní náplň elektronické cigarety MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST
Nebezpečné výrobky: Panenka my first FASHION PERFECT lovely
Informace: Omezení provozu podatelen
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice