Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Novinky

Zobrazit: Vše | Informace | Nebezpečné výrobky

1 | 2následující »
Parfémová voda CHAT D'OR BLUE
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 21.1.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Parfémová voda CHAT D'OR BLUE, Woda perfumowana damska/ Eau de parfum

EAN kód: 5906074485284.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Krém URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 11.1.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Krém URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change

kód/ šarže 801202

EAN kód: 3661434002298.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
3x Mast AURELIINA
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 10.1.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - 1) AURELIINA DOMÁCÍ ŘEBŘÍČKOVÁ MAST
2) AURELIINA DOMÁCÍ MĚSÍČKOVÁ MAST
3) AURELIINA DOMÁCÍ KOSTIVALOVÁ MAST.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
DOMÁCÍ KONOPNÁ MAST
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 3.1.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - DOMÁCÍ KONOPNÁ MAST / DOMÁCÍ KONOPNÁ MAST EXTRA STRONG.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Bambusový termohrnek
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 3.1.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Bambusový termohrnek

údaje na dolepené etiketě: MUG RECYCLED BAMBOO 8X14 350ML THERMAL 4 SUR.

EAN kód: 8424001463749, kód LC-146374.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Skleněné odlivky "omezuje jen řidiče ty jedeš dál"
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 20.12.2018
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Skleněné odlivky "omezuje jen řidiče ty jedeš dál"

EAN kód: 8591382341093 (kód patří jiné firmě).


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Evropský antibiotický den
Kategorie: InformaceVloženo: 8.11.2018
Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu zahajuje informační kampaň k Evropskému antibiotickému dni „EAAD“ 2018, který každoročně připadá na 18. listopad. Cílem osvětových aktivit, které probíhají pod vedením ECDC (Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí) a WHO po celý týden je upozornit na nebezpečí související s nevhodným používáním antibiotik a informovat o jejich uvážlivém užití.

Antibiotická rezistence v současné době ohrožuje zdraví a bezpečnost pacientů ve všech zdravotnických zařízeních v Evropě. Obzvláště znepokojující je vznik bakterií odolných vůči více třídám antibiotik. Takové multirezistentní bakterie představují reálnou a stálou hrozbu pro klinickou praxi ve všech zdravotnických zařízeních. Infekce způsobené multirezistentními bakteriemi mohou být závažné, fatální a nákladné a mohou přímo vést: k opožděnému přístupu k účinné antibiotické léčbě u individuálních pacientů, způsobujícímu selhání léčby a delší nemocnost, prodloužení pobytu v nemocnici a vyšší morbiditu a mortalitu; dalším nežádoucím účinkům, protože se často musí užívat alternativní antibiotická léčba, která je toxičtější; menšímu počtu účinných metod antibiotické léčby pro imunosuprimované pacienty a pacienty podstupující chirurgické výkony; snížené kvalitě pobytu pacienta z důvodu úzkosti navozené přísnými opatřeními pro kontrolu infekcí; vyšším přímým i nepřímým nemocničním nákladům. Nesprávné použití antibiotik obecně zvyšuje riziko infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi.

Programy pro dohled nad používáním antibiotik spolu s praktickými postupy prevence a kontroly infekcí mají za cíl zvyšovat bezpečnost pacienta a kvalitu péče a snižovat nemocniční náklady napříč veškerými službami.

Zmíněná informační kampaň je vedena především formou distribuce tištěných materiálů a videospotů s cílem maximálního zpřístupnění problematiky široké veřejnosti, odborná veřejnost je mj. oslovována cestou odborných periodik.

Pro aktivní zapojení do kampaně i pro případ osobního zájmu lze využít:

Videospoty (dostupné na adrese http://www.szu.cz./tema/evropsky-antibioticky-den-eaad)

Oficiální informační plakáty http://antibiotic.ecdc.europa.eu/cs/naplanujte-si-kampan)

Materiály využívané v předešlých ročnících kampaně (dostupné na adrese http://www.szu.cz./tema/evropsky-antibioticky-den-eaad)
Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Kategorie: InformaceVloženo: 7.6.2018
http://www.nsez.cz/dokumenty/projekt-integrovany-system-uzivatelu-pro-krajske-hygienicke-stanice_15564_31.html
Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Kategorie: InformaceVloženo: 16.6.2016
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo na základě podkladů jednotlivých krajských hygienických stanic "Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2015".

Kompletní zprávu lze nalézt na stránkách MZ ČR na odkaze:


http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-o-cinnosti-organu-ochrany-verejneho-zdravi-za-rok-2015_12130_5.html
Nové informace - infekce MERS
Kategorie: InformaceVloženo: 24.8.2015
Zavěšeny nové dokumenty týkající se infekce MERS:

"Doporučení k infekci MERS-CoV v souvislosti s cestováním"

"Doporučení zdravotnickým pracovníkům pečujícím o pacienty s infekcí MERS-CoV"

Ke stažení zde.
1 | 2následující »


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda CHAT D'OR BLUE
Nebezpečné výrobky: Krém URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change
Nebezpečné výrobky: 3x Mast AURELIINA
Nebezpečné výrobky: DOMÁCÍ KONOPNÁ MAST
Nebezpečné výrobky: Bambusový termohrnek
Nebezpečné výrobky: Skleněné odlivky "omezuje jen řidiče ty jedeš dál"
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Nové informace - infekce MERS