Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Novinky

Zobrazit: Vše | Informace | Nebezpečné výrobky

1 | 2 | 3následující »
Panenka РУСАЛКА, No.1867
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 21.11.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Panenka РУСАЛКА, No.1867

údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka, LT2317

EAN: 6909911023174 (neexistuje).


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Náplň elektronické cigarety Premium E-Liquid
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 21.11.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Náplň elektronické cigarety Premium E-Liquid

Údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO: HK2269

EAN: 8808226952002 (neexistuje).


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Panenka Sweet FASHION
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 21.11.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Panenka Sweet FASHION

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, Q883T2H1152K12

EAN: 8598831800002 (neexistuje).


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Panenka THE FASHION Happy every day
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 21.11.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Panenka THE FASHION Happy every day, BEAUTIFUL, fashion insider, BEAUTIFUL FASHION, NO.HY881

údaje dle značení na dolepené etiketě: Plyšové hračky, LT2316

EAN: 6903108323160 (neexistuje).


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Náplň elektronické cigarety ICE LEMON TEA
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 15.11.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Náplň elektronické cigarety ICE LEMON TEA

Údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO:HK2269

EAN: 8808226952002 (neexistuje).


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Náplň elektronické cigarety BINGO! APPLE GRAPE
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 14.11.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Náplň elektronické cigarety BINGO! APPLE GRAPE

70VG/30PG, 120ML

EAN: kód neuveden.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Náplň elektronické cigarety Awesome Cloud MANGO
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 14.11.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Náplň elektronické cigarety Awesome Cloud MANGO

EAN: kód neuveden.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Panenka ICE SNOW
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 11.11.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Panenka ICE SNOW, Diversity, Fashion STORE, No.8801

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, Q119T3H168K32

EAN: 8591191800002.


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
Evropský antibiotický den
Kategorie: InformaceVloženo: 31.10.2019
Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu zahajuje informační kampaň k Evropskému antibiotickému dni „EAAD“ 2019, který každoročně připadá na 18. listopad. Cílem osvětových aktivit, které probíhají pod vedením ECDC (Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí) a WHO po celý týden je upozornit na nebezpečí související s nevhodným používáním antibiotik a informovat o jejich uvážlivém užití a zamezit tak zvyšování antibiotické rezistence.
Antibiotická rezistence je v současné době narůstajícím problémem ohrožujícím zdraví a bezpečnost pacientů ve všech zdravotnických zařízeních v Evropě. Obzvláště znepokojující je vznik bakterií odolných vůči více třídám antibiotik, které jsou označovány jako multirezistentní. Takové bakterie představují reálnou a stálou hrozbu pro klinickou praxi ve všech zdravotnických zařízeních. Infekce způsobené multirezistentními bakteriemi mohou být závažné, fatální a jejich léčba potom velmi nákladná. Mohou přímo vést: k opožděnému přístupu k účinné antibiotické léčbě u individuálních pacientů, způsobujícímu selhání léčby a delší nemocnost, prodloužení pobytu v nemocnici a vyšší morbiditu a mortalitu; dalším nežádoucím účinkům, protože se často musí užívat alternativní antibiotická léčba, která je toxičtější; menšímu počtu účinných metod antibiotické léčby pro imunosuprimované pacienty a pacienty podstupující chirurgické výkony; snížené kvalitě pobytu pacienta z důvodu úzkosti navozené přísnými opatřeními pro kontrolu infekcí; vyšším přímým i nepřímým nemocničním nákladům. Nesprávné použití antibiotik obecně zvyšuje riziko infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi.

Programy pro dohled nad používáním antibiotik spolu s praktickými postupy prevence a kontroly infekcí mají za cíl zvyšovat bezpečnost pacienta a kvalitu péče a snižovat nemocniční náklady napříč veškerými službami.

Zmíněná informační kampaň je vedena především formou distribuce tištěných materiálů a videospotů s cílem maximálního zpřístupnění problematiky široké veřejnosti, odborná veřejnost je mj. oslovována cestou odborných periodik.

Pro potřeby kampaně byla vydána řada informačních a propagačních materiálů v podobě letáků, videospotů, posterů, dostupných na adrese http://www.szu.cz/tema/evropsky-antibioticky-den-eaad

Na uvedeném odkazu jsou umístěny také informace z předešlých ročníků kampaně.
Panenka OLaf's FASHION ADVENTURE
Kategorie: Nebezpečné výrobkyVloženo: 31.10.2019
Na úřední desku byla vyvěšena informace o nebezpečném výrobku - Panenka OLaf's FASHION ADVENTURE, NO.HY61

údaje dle značení na dolepené etiketě: Plyšové hračky, LT2323

EAN: 6903108323238 (neexistuje).


Použijte uvedený odkaz pro získání bližších informací - oznámení Ministerstva zdravotnictví a fotografie výrobku.
1 | 2 | 3následující »


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka РУСАЛКА, No.1867
Nebezpečné výrobky: Panenka THE FASHION Happy every day
Nebezpečné výrobky: Panenka Sweet FASHION
Nebezpečné výrobky: Náplň elektronické cigarety Premium E-Liquid
Nebezpečné výrobky: Náplň elektronické cigarety ICE LEMON TEA
Nebezpečné výrobky: Náplň elektronické cigarety Awesome Cloud MANGO
Nebezpečné výrobky: Náplň elektronické cigarety BINGO! APPLE GRAPE
Nebezpečné výrobky: Panenka ICE SNOW
Nebezpečné výrobky: Panenka OLaf's FASHION ADVENTURE
Informace: Evropský antibiotický den