Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
NOUZOVÝ STAV
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2019 bude ukončeno ke dni 2.9.2018

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž329.8.2019Průhlednost vody je 1,0 m. Teplota vody je 22,5°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
Kachlička529.8.2019ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic. Průhlednost vody 0,20 m, teplota vody 21,9°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko.
Ředkovec222.8.2019Teplota vody 21,7°C, průhlednost 0,80 m, bez viditelného znečištění.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Malý Pařezitý122.8.2019Teplota vody 21,4°C, průhlednost 1,00m, žádný vodní květ, bez viditelného znečištění
Velký Pařezitý613.6.2019Hodnocení pro r.2019 není provedeno z důvodu vypuštění vodní plochy.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Koupací biotop Malvíny - Třešť122.8.2019Teplota vody 22,7°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev122.8.2019Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 22°C
VN Sedlice329.8.2019Průhlednost vody je 0,8 m. Teplota vody je 21,3°C, zjištěn výskyt sinic a zvýšené množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
VN Trnávka329.8.2019Průhlednost vody je 0,3 m. Teplota vody je 22,2°C, zjištěn výskyt sinic a zvýšené množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž122.8.2019Teplota vody je 23,2°C. Průhlednost je 1,2 m, mikrobiologicky je voda v pořádku, chlorofyl se ve vodě vyskytuje v malém množství.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskal122.8.2019Teplota vody je 22,3°C. Průhlednost je 0,6 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, vodní květ se netvoří, snížená průhlednost je v důsledku dávkování prostředku na omezení růstu vodních trav.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský429.8.2019Průhlednost vody 0,4 m. Teplota vody 23,9°C. Obsah sinic poklesl, ale množství chlorofylu-a zůstává velmi vysoké. Vysoká pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
Koupaliště Nové Město na Moravě122.8.2019Průhlednost vody je 1,0m, teplota vody 23,5°C. Bez viditelného znečištění, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
Medlov429.8.2019Průhlednost vody 0,3 m. Teplota vody 23,2°C. Vysoký obsah sinic a chlorofylu-a, výskyt vodního květu. Voda není vhodná ke koupání.
Pilská nádrž222.8.2019Průhlednost vody je 0,5 m, zvýšený vegetační zákal, mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Množství sinic pokleslo. Teplota vody je 22,0°C.
Sykovec222.8.2019Průhlednost vody 0,9 m, bez viditelného znečištění, počínající vegetační zákal, mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Teplota vody je 21,8°C.
Velké Dářko122.8.2019Průhlednost vody je 0,4 m, bez viditelného znečištění, bez výskytu sinic. Teplota vody 22,0°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýn122.8.2019Průhlednost vody je 1,1 m. Teplota vody je 22,0°C. Laboratorním rozborem prokázáno, že voda vykazuje kvalitu v souladu s platnou legislativou.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno