Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž110.8.2017Průhlednost vody 1,20 m, teplota vody 22,3 °C, bez sinic.
Kachlička517.8.2017ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Průhlednost vody 0,20 m, teplota vody 20,2°C, došlo ke snížení množství sinic, ale nadále hrozí riziko poškození zdraví z uvolněných toxinů, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a.
Ředkovec210.8.2017Průhlednost vody 0,40 m, teplota vody 22,4 °C.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Černý210.8.2017Teplota vody 21,4°C, průhlednost 0,50m, pozorovatelný výskyt sinic s mírně zvýšenou hodnotou chlorofylu-a.
Malý Pařezitý110.8.2017Teplota vody 21,8°C, průhlednost 1,50m, bez viditelného znečištění.
Velký Pařezitý110.8.2017Teplota vody 22,7°C, průhlednost 1,50m. bez viditelného znečištění.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Koupací biotop Malvíny - Třešť110.8.2017Teplota vody 22,9°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiálního znečištění.
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev110.8.2017Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 22,8 °C.
VN Sedlice110.8.2017Průhlednost vody 2,2 m, teplota vody 22,8 °C.
VN Trnávka110.8.2017Průhlednost vody 2 m, teplota vody 24,1 °C.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž110.8.2017Teplota vody je 21,4°C. Průhlednost je 1,2 m. mikrobiologicky je voda v pořádku, pouze ojediněle se ve vodě vyskytují běžné mikroorganism- skrytěnky, zelené řasy, rozsivky. Sinice se ve vodě nevyskytují.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskal210.8.2017Teplota vody je 24,1°C. Průhlednost je 0,4 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, vodní květ se netvoří, snížená průhlednost je v důsledku dávkování prostředku na omezení růstu vodních trav.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský110.8.2017Průhlednost vody 1,2m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 23,4°C.
Koupaliště Nové Město na Moravě210.8.2017Průhlednost vody je stále nižší 0,8m. Teplota vody 22,3°C.
Medlov210.8.2017Průhlednost vody je 0,4m. Teplota vody 21,6°C. Došlo k poklesu množství sinic.
Pilská nádrž210.8.2017Průhlednost vody je 0,4m, teplota vody 22,5°C.
Sykovec210.8.2017Průhlednost vody je 0,9m, teplota vody je 23,9°C.
Velké Dářko110.8.2017Průhlednost vody je 0,4m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 21,6°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýn114.8.2017Průhlednost vody je 1,3 m. Kontrolním rozborem prokázáno, že voda vykazuje kvalitu v souladu s platnou legislativou.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno