Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž115.6.2017Průhlednost vody 1,15 m, teplota vody 21 °C.
Kachlička215.6.2017Průhlednost vody 0.70 m, teplota vody 22.2 °C.
Ředkovec215.6.2017Průhlednost vody 0.50 m, teplota vody 20.8 °C.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Černý115.6.2017Teplota vody 21,3°, průhlednost 1,20m, bez přírodního znečištění a znečištění odpady.
Malý Pařezitý115.6.2017Teplota vody 21,8°C, průhlednost 1,50m, bez přírodního znečištění a znečištění odpady.
Velký Pařezitý115.6.2017Teplota vody 21,8°C, průhlednost 1,50m, bez přírodního znečištění a znečištění odpady.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Koupací biotop Malvíny - Třešť115.6.2017Teplota vody 22,0°C, průhlednost 1,50m,vodní květ žádný, bez mikrobiálního znečištění.
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev115.6.2017Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 20,6 °C.
VN Sedlice422.6.2017Masový výskyt sinic. Nedoporučuje se koupání zejména pro citlivé jedince. Průhlednost vody 0,6 m, teplota vody 19,6°C.
VN Trnávka115.6.2017Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 22,7 °C.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž215.6.2017Teplota vody je 19,7°C. Průhlednost vody je 1,0 m. Zhoršená vlastnost vody je z důvodu hojně se vyskytujících zelených řas, ojediněle se vyskytujících skrytěnek a rosivek a řídce se vyskytujících krásnooček. Jedná se o běžně se vyskytující mikroorganismy v povrchových vodách. Sinice byly ve vodě nalezeny v malém množství. Po koupání v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskalnesledováno15.6.2017Koupací sezóna na rybníku Stejskal nebyla ještě zahájena.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský420.6.2017Průhlednost vody je 1,2 m, teplota vody 21,3°C. Zvýšená hodnota chlorofylu-a a masívní mikrobiální kontaminace vody.
Koupaliště Nové Město na Moravě115.6.2017Průhlednost vody je 1m, teplota vody 22,4°C. Bez viditelného znečištění.
Medlov215.6.2017Voda je zakalená po dešti, průhlednost vody je 0,8m, teplota vody 20,5°C.
Pilská nádrž215.6.2017Voda je zakalená po dešti, průhlednost vody je 0,7m a teplota vody 22,0°C.
Sykovec220.6.2017Průhlednost vody je 0,7m, teplota vody 21,2. Množství sinic pokleslo.
Velké Dářko215.6.2017Voda je zakalená po dešti, průhlednost vody je nižší než obvykle - 0,2m a teplota vody19,8°C.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýnnesledováno15.6.2017Koupací sezóna ještě nezačala.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno