Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2019 zahájeno od 10.6.2019

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž211.7.2019Průhlednost vody je 0,80 m. Teplota vody je 22.5°C, zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat.
Kachlička511.7.2019ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Výskyt sinic. Průhlednost vody 0,15 m, teplota vody 21,7°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko.
Ředkovec311.7.2019Průhlednost vody 0,20 m, teplota vody 21,5°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Malý Pařezitý111.7.2019Teplota vody 21,7°C, průhlednost 1,50m, žádný vodní květ, bez viditelného znečištění.
Velký Pařezitý613.6.2019Hodnocení pro r.2019 není provedeno z důvodu vypuštění vodní plochy.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Koupací biotop Malvíny - Třešť111.7.2019Teplota vody 21,7°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev111.7.2019Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 23 °C
VN Sedlice111.7.2019Průhlednost vody 1,5 m, teplota vody 22,2 °C.Mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Ve vodě jsou zjistitelné ojedinělé zelené vločky, kolonie nebo jednotlivá vlákna sinic.
VN Trnávka211.7.2019Průhlednost vody 1,8 m, teplota vody 24,1 °C. Mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž110.7.2019Teplota vody je 19,8°C. Průhlednost je 1,2 m, mikrobiologicky je voda v pořádku, chlorofyl se ve vodě vyskytuje v malém množství.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskal110.7.2019Teplota vody je 23,3°C. Průhlednost je 0,8 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, vodní květ se netvoří, snížená průhlednost je v důsledku dávkování prostředku na omezení růstu vodních trav.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský411.7.2019Průhlednost vody 0,6 m. Teplota vody 21,7°C. Vysoký obsah sinic a zvýšené množství chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
Koupaliště Nové Město na Moravě111.7.2019Průhlednost vody je 1,1m, teplota vody 22,6°C. Bez viditelného znečištění, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
Medlov311.7.2019Průhlednost vody je 1,2 m. Teplota vody je 21,3°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
Pilská nádrž211.7.2019Průhlednost vody je nižší - 0,6 m, mírně zvýšený vegetační zákal, mírně zvýšené množství chlorofylu-a.Teplota vody je 21,2°C.
Sykovec111.7.2019Průhlednost vody 1,1 m, bez viditelného znečištění, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Teplota vody je 21,5°C.
Velké Dářko111.7.2019Průhlednost vody je 0,5 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 20,6°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýn111.7.2019Průhlednost vody je 1,0 m. Teplota vody je 21,6°C. Laboratorním rozborem prokázáno, že voda vykazuje kvalitu v souladu s platnou legislativou.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno