Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

Odběry koupacích ploch pro aktuální sezónu jsou prováděny dle monitorovacího kalendáře.

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2018 zahájeno od 28.5.

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž124.8.2017Teplota vody 20,8°C, průhlednost 1 m.
Kachlička531.8.2017ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Průhlednost vody 0,305 m, teplota vody 21,3°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko.
Ředkovec431.8.201719,1°C, zjištěn masivní výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Voda nevhodná ke koupání.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Černý331.8.2017Teplota vody 20,4°C, průhlednost 0,50m, situace s nálezy sinic a chlorofylu-a přetrvává.
Malý Pařezitý124.8.2017Teplota vody 19,7°C, průhlednost 1,50m, bez viditelného znečištění.
Velký Pařezitý124.8.2017Teplota vody 18,8°C, průhlednost 1,50m, bez viditelného znečištění.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Koupací biotop Malvíny - Třešť124.8.2017Teplota vody 20,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiálního znečištění
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev124.8.2017Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 21,7 °C.
VN Sedlice124.8.2017Průhlednost vody 2,5 m, teplota vody 20,7 °C.
VN Trnávka124.8.2017Průhlednost vody 1,8 m, teplota vody 22,2 °C.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž124.8.2017Teplota vody je 20,3°C. Průhlednost je 1,5 m, mikrobiologicky je voda v pořádku, pouze ojediněle se ve vodě vyskytují běžné mikroorganism- skrytěnky, zelené řasy, rozsivky. Sinice se ve vodě vyskytují ve velmi malém množství.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskal224.8.2017Teplota vody je 24,1°C. Průhlednost je 0,4 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, vodní květ se netvoří, snížená průhlednost je v důsledku dávkování prostředku na omezení růstu vodních trav.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský331.8.2017Průhlednost vody je 0,8 m, teplota vody 21,0°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
Koupaliště Nové Město na Moravě224.8.2017Průhlednost vody je 0,9m. Teplota vody 20,9°C. Mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Voda bez viditelného znečištění.
Medlov331.8.2017Průhlednost vody je 0,5 m. Teplota vody je 20,1°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
Pilská nádrž224.8.2017Průhlednost vody je 0,5m, teplota vody 20,9°C.
Sykovec224.8.2017Průhlednost vody je 0,9m, teplota vody je 19,4°C. Voda vykazuje zvýšené množství chlorofylu-a.
Velké Dářko124.8.2017Průhlednost vody je 0,4m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 19,3°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýn124.8.2017Průhlednost vody je 1,3 m. Teplota vody je 21,3°C. Bez viditelného znečištění.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno