Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Pitná voda na táborech - informace pro pořadatele
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

Odběry koupacích ploch pro aktuální sezónu jsou prováděny dle monitorovacího kalendáře.

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2018 zahájeno od 28.5.

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž319.7.2018Průhlednost vody je 1,1 m. Teplota vody je 22,3°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
Kachlička212.7.2018Průhlednost vody 0,70 m, teplota vody 20,8°C.
Ředkovec212.7.2018Průhlednost vody 0,4 m, teplota vody 21,5 °C, bez sinic.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Černý519.7.2018Teplota vody 22,0°C, průhlednost 0,50m, hojný až masový výskyt sinic a zvýšené množství chorofylu-a přetrvává. Stále platí zákaz koupání s možným akutním poškozením zdraví.
Malý Pařezitý112.7.2018Teplota vody 20,0°C, průhlednost 1,50m, žádný vodní květ, bez viditelného přírodního znečištění.
Velký Pařezitý112.7.2018Teplota vody 19,0°C, průhlednost 1,50m, žádný vodní květ, bez viditelného přírodního znečištění.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Koupací biotop Malvíny - Třešť124.8.2017Teplota vody 20,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiálního znečištění
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev112.7.2018Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 21 °C.
VN Sedlice419.7.2018Masový výskyt sinic. Nedoporučuje se koupání zejména pro citlivé jedince. Průhlednost vody 1,1 m, teplota vody 20,2°C.
VN Trnávka319.7.2018Zvýšený výskyt sinic. Nedoporučuje se koupání zejména pro citlivé jedince. Průhlednost vody 2,5 m, teplota vody 21,7 °C.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž112.7.2018Teplota vody je 20,1°C. Průhlednost vody je 1,3 m. Ve vodě se vyskytují ojediněle zelené řasy, rozsivky a skrytěnky. Jedná se o běžně se vyskytující mikroorganismy v povrchových vodách. Sinice byly ve vodě nalezeny v malém množství.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskal112.7.2018Teplota vody je 23,3°C. Průhlednost je 1 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, vodní květ se netvoří.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský112.7.2018Průhlednost vody 1,0 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 21,9°C.
Koupaliště Nové Město na Moravě212.7.2018Průhlednost vody je 0,8m. Teplota vody 22,7°C. Mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
Medlov319.7.2018Průhlednost vody je 0,8 m. Teplota vody je 20,8°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
Pilská nádrž319.7.2018Průhlednost vody je 0,5 m. Teplota vody je 22,0°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
Sykovec519.7.2018Průhlednost vody je 0,4 m. Přetrvává masový výskyt sinic a zvýšené množství chlorofylu, hrozí uvolňování toxinů ze sinic. Teplota vody 22,4°C. Při koupání hrozí akutní poškození zdraví - zákaz koupání trvá.
Velké Dářko112.7.2018Průhlednost vody je 0,5 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 20,9°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýn112.7.2018Průhlednost vody je vyšší než 1,3 m. Teplota vody je 22,3°C. Bez viditelného znečištění.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno