Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Koupací plochy - aktuální informace
Hlavní hygienik: Česká republika není aktuálně v souvislosti s migrací ohrožena nákazami
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž328.7.2016Průhlednost vody 1,0 m, teplota vody 23,1°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
Kachlička328.7.2016Průhlednost vody 0,8 m, teplota vody 22,1°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
Ředkovec328.7.2016Průhlednost vody 0,3 m, teplota vody 22,5°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Černý428.7.2016Teplota vody 21,5°C, průhlednost 0,30m, nálezy sinic a chlorofylu-a se zvýšily, koupání nelze doporučit - představuje zdravotní riziko.
Malý Pařezitý128.7.2016Teplota vody 22,5°C, průhlednost 1,50m, žádný vodní květ, znečištění odpady a přírodní znečištění zanedbatelné.
Velký Pařezitý128.7.2016Teplota vody 22,5°C, průhlednost 1,50m, žádný vodní květ, znečištění odpady a přírodní znečištění zanedbatelné.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Koupací biotop Malvíny - Třešť128.7.2016Průhlednost vody 1,50m bez viditelného znečištění.
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev128.7.2016Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 21,7 °C.
VN Sedlice328.7.2016Zvýšený výskyt sinic. Nedoporučuje se koupání zejména pro citlivé jedince. Průhlednost vody 1 m, teplota vody 21,7 °C.
VN Trnávka128.7.2016Průhlednost vody 2 m, teplota vody 23,2 °C.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž428.7.2016Teplota vody je 24,2°C. Průhlednost je do 0,8 m. Voda jsou ojedinělé pozorovatelné zelené vločky a vlákna. Voda je nazelenalá z důvodu hojného výskytu sinic. Řídce se ve vodě vyskytují rozsivek a ojediněle zelené řasy, které patří k běžně se vyskytujícím mikroorganismům v povrchových vodách. Vzhledem ke skutečnosti, že nalezené zvýšené množství sinic ve vodě může vyvolat zdravotní problémy, koupání a provozování vodních sportů nedoporučujeme těhotným ženám, osobám trpícím alergie a osobám s oslabenou imunitou. V případě koupání je nutné se určitě osprchovat.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskal128.7.2016Teplota vody je 24,9°C. Průhlednost je 1,1m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, vodní květ se netvoří.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský128.7.2016Průhlednost vody 1,5m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 23,9°C.
Koupaliště Nové Město na Moravě228.7.2016Voda je lehce nazelenalá vlivem zvýšeného množství chlorofylu-a, což má za následek sníženou průhlednost na 0,6m. Teplota vody 23,4°C.
Medlov228.7.2016Průhlednost vody je 1,1m. Teplota vody je 22,0°C. Množství sinic pokleslo a množství chlorofylu-a zůstává mírně zvýšené.
Pilská nádrž328.7.2016Průhlednost vody 0,5 m. Teplota vody 22,2°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a.
Sykovec128.7.2016Průhlednost vody je 1,0m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 22,8°C. Voda vykazuje nepatrně zvýšené množství chlorofylu-a.
Velké Dářko128.7.2016Průhlednost vody je 0,5m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 22,1°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýn128.7.2016Průhlednost vody 1,5 m. Teplota vody je 24,4°C. Bez viditelného znečištění.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno