Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2018 bylo ukončeno ke dni 10.9.2018

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž36.9.2018Průhlednost vody je 0,95 m. Teplota vody je 19°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
Kachlička56.9.2018ZÁKAZ KOUPÁNÍ! Masový výskyt sinic. Výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 18,8 °C.
Ředkovec56.9.2018ZÁKAZ KOUPÁNÍ!Přetrvává nevyhovující jakost vody. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 18,8 °C.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Černý56.9.2018Teplota vody 17,7°C, průhlednost 0,30m, nevyhovující jakost vody. Přetrvává zákaz používání vody ke koupání.
Malý Pařezitý16.9.2018Teplota vody 17,7°C, průhlednost 1,50m, žádný vodní květ, bez viditelného znečištění.
Velký Pařezitý16.9.2018Teplota vody 18,4°C, průhlednost 1,50m, žádný vodní květ, bez viditelného znečištění.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Koupací biotop Malvíny - Třešť16.9.2018Koupací sezóna ukončena.
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev16.9.2018Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 20 °C
VN Sedlice36.9.2018Zvýšený výskyt sinic. Nedoporučuje se koupání zejména pro citlivé jedince. Průhlednost vody 1 m, teplota vody 19,5 °C.
VN Trnávka26.9.2018Průhlednost vody 2 m, teplota vody 21 °C.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž27.9.2018Teplota vody je 21,2°C. Průhlednost vody je 1,1 m. Ve vodě se vyskytují řídce rozsivky, ojediněle krásnoočka a zelené řasy. Jedná se o běžně se vyskytující mikroorganismy v povrchových vodách. Chlorofyl byl ve vodě nalezen. Sinice byly ve vodě nalezeny v menším množství. V letošním roce bylo sledování ukončeno.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskalnesledováno30.8.2018V letošním roce sledování ukončeno.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský36.9.2018Průhlednost vody 1,0m. Teplota vody 20,8°C. Obsah sinic poklesl, ale množství chlorofylu-a zůstává velmi vysoké. Vysoká pravděpodobnost vzniku
Koupaliště Nové Město na Moravě16.9.2018Průhlednost vody je 1m, teplota vody 19,3°C. Bez viditelného znečištění, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
Medlov26.9.2018Průhlednost vody je 0,5m. Teplota vody 18,9°C. Došlo k poklesu množství sinic. Mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
Pilská nádrž26.9.2018Průhlednost vody 0,4 m. Teplota vody 18,9°C. Mírně zvýšené množství sinic a chlorofylu-a.
Sykovec56.9.2018Průhlednost vody je 0,2 m. Přetrvává výskyt sinic a velmi vysoké množství chlorofylu, hrozí uvolňování toxinů ze sinic. Teplota vody je 19,2°C.Zákaz koupání trvá.
Velké Dářko16.9.2018Průhlednost vody je 0,5 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 18,3°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýnnesledováno6.9.2018Koupací sezóny ukončena.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno