Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Hlavní hygienik: Česká republika není aktuálně v souvislosti s migrací ohrožena nákazami
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž116.6.2016Průhlednost vody 1,2 m, teplota vody 20,4°C.
Kachlička116.6.2016Průhlednost vody 1,05 m, teplota vody 19,6 °C.
Ředkovec216.6.2016Průhlednost vody 0,6 m, teplota vody 19,7 °C. Voda zakalená po deštích.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Černý216.6.2016Teplota vody 19,0°C, průhlednost 1,10m, pozorovatelný vodní květ, znečištění odpady a přírodní znečištění zanedbatelné.
Malý Pařezitý116.6.2016Teplota vody 20,00°C, průhlednost 1,50m, žádný vodní květ, znečištění odpady a přírodní znečištění zanedbatelné.
Velký Pařezitý116.6.2016Teplota vody 20,00°C, průhlednost 1,50m, žádný vodní květ, znečištění odpady a přírodní znečištění zanedbatelné.
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev116.6.2016Průhlednost vody 3,0 m,teplota vody 19,3°C.
VN Sedlice116.6.2016Průhlednost vody 1,0 m, teplota vody 19,4°C.
VN Trnávka116.6.2016Průhlednost vody 4,0 m, teplota vody 21,2°C.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž316.6.2016Teplota vody je 19,3°C. Průhlednost je do 1,0 m. Zhoršená jakost vody je z důvodu ojediněle se vyskytujících zelených řas a skrytěnek a řídce se vyskytujících rozsivek. Jedná se o běžně se vyskytující mikroorganismy v povrchových vodách. Sinice byly ve velmi malém množství ve vodě nalezeny. Po koupání doporučujeme se osprchovat.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskalnesledováno16.6.2016Koupací sezóna na rybníku Stejskal nebyla ještě zahájena.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský116.6.2016Průhlednost vody 1,5m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 20,2°C.
Koupaliště Nové Město na Moravě116.6.2016Průhlednost vody je 1,0m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 19,1°C. Voda vykazuje pouze nepatrně zvýšené množství chlorofylu-a.
Medlov116.6.2016Průhlednost vody je 1,1m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 19,2°C.
Pilská nádrž116.6.2016Průhlednost vody je 1,1m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 19,7°C.
Sykovec116.6.2016Průhlednost vody je 1,2m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 19,1°C. Voda vykazuje nepatrně zvýšené množství chlorofylu-a.
Velké Dářko116.6.2016Průhlednost vody je 0,5m, což je v případě Velkého Dářka dáno podložím, ukazatel průhlednost se tedy nehodnotí. Voda bez viditelného znečištění. Teplota vody je 18,9°C. Voda vykazuje nepatrné zvýšení chlorofylu-a.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýnnesledováno16.6.2016Koupací sezóna ještě není zahájena.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno