Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Letní dětská rekreace -
podezření na výskyt COVID-19
(informace)
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-2019
Informace pro občany navracející se ze zahraničí
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Hygienicko-protiepidemická opatření pro letní dětské rekreace v roce 2020
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Výpis aktuálních informací

Odběry koupacích ploch pro aktuální sezónu jsou prováděny dle monitorovacího kalendáře.

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2019 bude zahájeno dne 8.6.2020 předsezónními vzorky.

 

Havlíčkův Brod

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Břevnická nádrž110.7.2020Průhlednost vody 1,05 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 20,6°C. Bez sinic, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
Kachlička210.7.2020Průhlednost vody 0,5 m. Teplota vody 21,3 °C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat.
Ředkovec110.7.2020Průhlednost vody 0,65 m, bez viditelného znečištění, bez sinic. Teplota vody je 20,7°C. Pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Snížená průhlednost vody z důvodu velkého množství srážek.
 

Jihlava

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Malý Pařezitý110.7.2020Teplota vody 19,9°C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.
Velký Pařezitý110.7.2020Teplota vody 19,5°C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Koupací biotop Malvíny - Třešť110.7.2020Letní sezóna zahájena, teplota vody 22,0°C, průhlednost viditelná až na dno.
 

Pelhřimov

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Lom Horní Cerekev110.7.2020Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 20,8°C
VN Sedlice210.7.2020Průhlednost vody 1 m. Teplota vody 19,4°C. Snížená průhlednost vody z důvodu velkého množství srážek. Zvýšené množství chlorofylu-a. Zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat.
VN Trnávka110.7.2020Průhlednost vody 2,5 m, teplota vody 21,1°C.
 

Třebíč

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž17.7.2020Teplota vody je 21,7°C. Průhlednost je 1 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, sinice a chlorofyl se ve vodě vyskytují v malém množství.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.

Název Hodnota Datum Poznámka
Stejskal17.7.2020Teplota vody je 22,9°C. Průhlednost je 0,6 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, vodní květ se netvoří, snížená průhlednost je v důsledku dávkování prostředku na omezení růstu vodních trav.
 

Žďár nad Sázavou

Povrchové vody využívané ke koupání

Název Hodnota Datum Poznámka
Domanínský310.7.2020Průhlednost vody je 1,2 m. Teplota vody je 20,4°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
Koupaliště Nové Město na Moravě110.7.2020Průhlednost vody je 1,3m, teplota vody 19,9°C. Bez viditelného znečištění, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
Medlov110.7.2020Průhlednost vody je 1,0m, teplota vody 19,3°C. Bez viditelného znečištění, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
Pilská nádrž110.7.2020Průhlednost vody je 1,0m, teplota vody 19,6°C. Bez viditelného znečištění, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
Sykovec610.7.2020Rybník není odebírán, protože není zcela napuštěn.
Velké Dářko110.7.2020Průhlednost vody je 0,4 m, bez viditelného znečištění, bez výskytu sinic, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Teplota vody 19,2°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.

Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody

Název Hodnota Datum Poznámka
Šiklův Mlýn110.7.2020Průhlednost vody je 1,3m, teplota vody 20,2°C.Verze pro tisk

Aktuální informace

LegendaZaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.
http://www.szu.cz/voda/dotaznik/Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno