Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Velké Dářko

k.ú. Polnička
povodí Vltava


Zobrazení na mapě


Nadmořská výška: 614 m n. m.Plocha nádrže: 205 ha

Popis:

Jedná se o největší rybník Českomoravské vrchoviny, který se nachází uprostřed lesnaté krajiny Žďárských vrchů, označovaný také někdy jako "Moře Vysočiny". Rybník byl založen na horním toku Sázavy jako pohon hamrů, pil a mlýnů. Dnes je rekreační oblastí a významným centrem cestovního ruchu a turistiky. Na své si přijdou příznivci koupání, windsurfingu, jachtingu a projížděk na loďkách. Rybník je poměrně mělký a má travnaté břehy. V oblasti jsou stánky s občerstvením a kemp s hygienickým zázemím, které je již dosti zastaralé. Okolo Velkého Dářka vede 12 km dlouhá naučná stezka s 15 zastaveními.


Kvalita:

Voda v rybníce, který se nachází v poměrně vysoké nadmořské výšce a v rašeliništním území je spíše kyselá, což obecně znamená dispozici k dobré kvalitě vody s omezeným výskytem sinic. Jakost vody v rybníce reaguje na vodnost roku, ve vodných letech je tendence k rozvoji řas a sinic menší než v letech suchých. Průhlednost vody se trvale pohybuje kolem 0,5m, což je dáno přirozeně vysokým obsahem huminových látek. Rybník nemá bodový zdroj znečištění.


Přístup:

V obci Škrdlovice zabočit vlevo ze silnice I/37 a po místní komunikaci se dojede do areálu s odstavným parkovištěm. Vzdálenost od obce Škrdlovice je cca 400 m.


Foto:

- klikněte na fotku pro zobrazení větší velikosti -Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2013-2016):


Klasifikace - Výborná kvalita


Kontrola kvality vody:


Hodnoty za rok: 2018


Datum Hodnota Poznámka
6.9. 1 Průhlednost vody je 0,5 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 18,3°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
23.8. 1 Průhlednost vody je 0,3 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 21,8°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
9.8. 1 Průhlednost vody je 0,3 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 23,0°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
26.7. 1 Průhlednost vody je 0,4 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 20,6°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
12.7. 1 Průhlednost vody je 0,5 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 20,9°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
28.6. 1 Průhlednost vody je 0,4 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 14,6°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
14.6. 1 Průhlednost vody je 0,5m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 22,4°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
31.5. 1 Průhlednost vody je 0,5m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 21,8°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.


Hodnoty za rok: 2017


Datum Hodnota Poznámka
24.8. 1 Průhlednost vody je 0,4m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 19,3°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
10.8. 1 Průhlednost vody je 0,4m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 21,6°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
27.7. 2 Průhlednost vody je 0,4m. Teplota vody 22,0°C. Voda bez viditelného znečištění s mírně zvýšeným množstvím chlorofylu-a.
13.7. 2 Průhlednost vody je 0,4m. Teplota vody 22,5°C. Voda bez viditelného znečištění s mírně zvýšeným množstvím chlorofylu-a.
29.6. 2 Průhlednost vody je 0,4m. Teplota vody 22,4°C. Voda bez viditelného znečištění. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
15.6. 2 Voda je zakalená po dešti, průhlednost vody je nižší než obvykle - 0,2m a teplota vody19,8°C.


Hodnoty za rok: 2016


Datum Hodnota Poznámka
25.8. 1 Průhlednost vody je 0,3m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 18,2°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
11.8. 1 Průhlednost vody je 0,3m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 20,9°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
28.7. 1 Průhlednost vody je 0,5m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 22,1°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
21.7. 2 Průhlednost vody je 0,3m. Teplota vody je 18,9°C. Množství sinic pokleslo, množství chlorofylu-a zůstává zvýšené.
14.7. 3 Průhlednost vody 0,5 m. Teplota vody 22,5°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
30.6. 1 Průhlednost vody je 0,4m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 20,4°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
16.6. 1 Průhlednost vody je 0,5m, což je v případě Velkého Dářka dáno podložím, ukazatel průhlednost se tedy nehodnotí. Voda bez viditelného znečištění. Teplota vody je 18,9°C. Voda vykazuje nepatrné zvýšení chlorofylu-a.
Poslední novinky
Informace: Omezení provozu podatelen dne 27.12. - 31.12.2018
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda ALTA MODA
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda BLUE Iris
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda OPIUM POUR HOMME
Informace: Jihlava - omezení provozu podatelny ve středu 28.11.2018.
Nebezpečné výrobky: Panenka s křídly na zavěšení
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety KIWIFRUIT FRUIT BROTHERHOOD
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety Awesome Cloud STRAWBERRY
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety FRUIT BROTHERHOOD WATERMELON
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety classic coffee

Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno