Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Ředkovec

k.ú. Broumova Hora
povodí Vltava


Zobrazení na mapě


Nadmořská výška: 425 m n. m.Plocha nádrže: 4,7 ha

Popis:

Jedná se o vodní plochu nacházející se uprostřed lesů asi 1 kilometr od obce Babice. Rybník se nachází uprostřed lesů, z jedné strany je obklopen chatovou oblastí, na druhé straně se nachází rekreační zařízení. V okolí rybníka je travnatá pláž, která je pravidelně udržována. Pro snazší vstup do vody slouží schůdky. Zdrojem vody je Ředkovský potok. Rybník nemá bodový zdroj znečištění.


Kvalita:

Voda v rybníce je zásaditého charakteru (pH 6,9 - 9,7) s huminovými látkami a vysokou koncentrací fosforu, chlorofylu_a, což jsou podmínky zajišťující vysoký obsah biomasy fytoplanktonu. Vzhledem k těmto podmínkám dochází k masovému rozvoji sinicových vodních květů. V uplynulých koupacích sezónách byla jakost vody v rybníce hodnocena jako nevhodná ke koupání, v sezóně 2011 byla hodnocena jako nebezpečná ke koupání, byl vydán zákaz koupání.


Přístup:

Na konci obce Babice ve směru Světlá nad Sázavou odbočit ze silnice II/150 vlevo na místní komunikaci, cca po 800 m odbočit vlevo na lesní cestu k chatové oblasti.


Foto:

- klikněte na fotku pro zobrazení větší velikosti -Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2013-2016):


Klasifikace - Výborná kvalita


Kontrola kvality vody:


Hodnoty za rok: 2019


Datum Hodnota Poznámka
22.8. 2 Teplota vody 21,7°C, průhlednost 0,80 m, bez viditelného znečištění.
8.8. 2 Teplota vody 21,6°C, průhlednost 0,4 m, bez viditelného znečištění.
1.8. 3 Průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 23,4°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
25.7. 3 Průhlednost vody 0,45 m, teplota vody 21,2°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
18.7. 3 Průhlednost vody 0,20 m, teplota vody 18,3°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
11.7. 3 Průhlednost vody 0,20 m, teplota vody 21,5°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
27.6. 2 Teplota vody 22,7°C, průhlednost 0,4 m, bez sinic.
13.6. 2 Průhlednost vody 0,5 m, teplota vody 21,9 °C. Voda zakalená po deštích.


Hodnoty za rok: 2018


Datum Hodnota Poznámka
6.9. 5 ZÁKAZ KOUPÁNÍ!Přetrvává nevyhovující jakost vody. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 18,8 °C.
30.8. 5 ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Průhlednost vody 0,25 m, teplota vody 17,9°C, došlo ke snížení množství sinic, ale nadále hrozí riziko poškození zdraví z uvolněných toxinů, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a.
23.8. 5 ZÁKAZ KOUPÁNÍ! Masový výskyt sinic. Výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 23,5 °C.
16.8. 5 ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Průhlednost vody 0,40 m, teplota vody 22,7°C, došlo ke snížení množství sinic, ale nadále hrozí riziko poškození zdraví z uvolněných toxinů, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a.
9.8. 5 ZÁKAZ KOUPÁNÍ! Masový výskyt sinic. Výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,1 m, teplota vody 25,6 °C.
26.7. 2 Průhlednost vody 0,40 m, teplota vody 22,2°C.
12.7. 2 Průhlednost vody 0,4 m, teplota vody 21,5 °C, bez sinic.
28.6. 2 Průhlednost vody 0,4 m, teplota vody 20 °C, překročená limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a.
14.6. 1 Průhlednost vody 1,1 m, teplota vody 23,3 °C, bez sinic.
31.5. 2 Průhlednost vody 0,7 m, teplota vody 22 °C, překročená limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a.


Hodnoty za rok: 2017


Datum Hodnota Poznámka
31.8. 4 19,1°C, zjištěn masivní výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Voda nevhodná ke koupání.
24.8. 3 Průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 19,8°C, zjištěn výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
10.8. 2 Průhlednost vody 0,40 m, teplota vody 22,4 °C.
27.7. 2 Průhlednost vody 0,45 m, teplota vody 22,2 °C.
13.7. 2 Průhlednost vody 0,50 m, teplota vody 22,2 °C.
29.6. 2 Průhlednost vody 0,50 m, teplota vody 23,4 °C.
15.6. 2 Průhlednost vody 0.50 m, teplota vody 20.8 °C.
Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka РУСАЛКА, No.1867
Nebezpečné výrobky: Panenka THE FASHION Happy every day
Nebezpečné výrobky: Panenka Sweet FASHION
Nebezpečné výrobky: Náplň elektronické cigarety Premium E-Liquid
Nebezpečné výrobky: Náplň elektronické cigarety ICE LEMON TEA
Nebezpečné výrobky: Náplň elektronické cigarety Awesome Cloud MANGO
Nebezpečné výrobky: Náplň elektronické cigarety BINGO! APPLE GRAPE
Nebezpečné výrobky: Panenka ICE SNOW
Nebezpečné výrobky: Panenka OLaf's FASHION ADVENTURE
Informace: Evropský antibiotický den

Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno