Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Medlov

k.ú. Fryšava pod Žákovou horou
povodí Morava


Zobrazení na mapě


Nadmořská výška: 710 m n. m.Plocha nádrže: 22 ha

Popis:

Jedná se rybník založený Vilémem z Pernštejna na horním toku Medlovky uprostřed rašeliništních luk s typickou květenou. Rybník s malým povodím, voda z drobných přítoků je převážně ze zalesněného terénu. Rybník má travnatou pláž, která je pravidelně udržována a má pozvolný vstup do vody. Dominantou je hotel Medlov. Na protějším břehu od hotelu je možnost kempování a občerstvení v kiosku provozovaném po celou letní sezónu. V těsném sousedství se nachází rybník Sykovec.


Kvalita:

Voda v rybníce je zásaditého charakteru, hodnota pH někdy překračuje limit 9,0. Huminové látky mají za následek průhlednost vody pod stanoveným limitem. Přestože hodnota celkového fosforu občas překračuje hygienický limit, výskyt sinic v současné době stanovené limity vesměs nepřekračuje. Během posledních 5 let nemusela KHS kraje Vysočina vydávat zákaz koupání. Možným bodovým zdrojem znečištění je Obec Tři Studně a přilehlé rekreační objekty.


Přístup:

Při průjezdu obcí Fryšava pod Žákovou Horou směrem na Kadov po silnici II/353 se odbočí vpravo na místní komunikace a dojede se až ke kempu na břehu rybníka.


Foto:

- klikněte na fotku pro zobrazení větší velikosti -Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2013-2016):


Klasifikace - Výborná kvalita


Kontrola kvality vody:


Hodnoty za rok: 2019


Datum Hodnota Poznámka
13.6. 1 Průhlednost vody 1,0 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 20,2°C.


Hodnoty za rok: 2018


Datum Hodnota Poznámka
6.9. 2 Průhlednost vody je 0,5m. Teplota vody 18,9°C. Došlo k poklesu množství sinic. Mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
23.8. 2 Průhlednost vody je 0,8m. Teplota vody 22,6°C. Došlo k poklesu množství sinic. Mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
9.8. 2 Průhlednost vody je 0,9m. Teplota vody 24,5°C. Došlo k poklesu množství sinic. Mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
26.7. 2 Průhlednost vody je 0,9m. Teplota vody 20,9°C. Došlo k poklesu množství sinic. Mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
19.7. 3 Průhlednost vody je 0,8 m. Teplota vody je 20,8°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
12.7. 3 Průhlednost vody je 0,5 m. Teplota vody je 20,7°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
4.7. 3 Průhlednost vody je 0,6 m. Teplota vody 18,5C. Rozborem vody prokázáno zvýšené množství sinic a chlorofylu-a. Voda bez viditelného znečištění.
28.6. 3 Průhlednost vody je 0,5 m. Teplota vody je 16,9°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a.
21.6. 3 Průhlednost vody je 0,6 m. Teplota vody je 19,5°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
14.6. 3 Průhlednost vody je 0,6 m. Teplota vody je 23,3°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
7.6. 3 Průhlednost vody je 0,6 m. Teplota vody je 21,8°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
31.5. 3 Průhlednost vody je 0,6 m. Teplota vody je 21,9°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.


Hodnoty za rok: 2017


Datum Hodnota Poznámka
31.8. 3 Průhlednost vody je 0,5 m. Teplota vody je 20,1°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
24.8. 3 Průhlednost vody je 0,5m. Teplota vody je 19,4°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
10.8. 2 Průhlednost vody je 0,4m. Teplota vody 21,6°C. Došlo k poklesu množství sinic.
3.8. 4 Průhlednost vody je 0,3 m. Došlo k poklesu množství sinic, ale přetrvává vysoké riziko uvoňování jejich toxinů.Množství chlorofylu je rovněž vysoké. Při koupání stále hrozí akutní poškození zdraví, zejména pro děti, těhotné ženy, či osoby trpící alergií nebo s oslabeným imunitním systémem. Teplota vody je 21,2°C.
27.7. 5 Průhlednost vody je 0,3 m. Přetrvává masový výskyt sinic a zvýšené množství chlorofylu, hrozí uvoňování toxinů ze sinic. Teplota vody je 18,9°C. Při koupání hrozí akutní poškození zdraví.
20.7. 5 Teplota vody je 19,9°C a průhlednost vody je 0,3m. Masový výskyt sinic a zvýšené množství chlorofylu. Při koupání hrozí akutní poškození zdraví.
13.7. 3 Průhlednost vody je 0,6m. Teplota vody je 22,4°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců.
7.7. 2 Průhlednost vody je 0,6m. Teplota vody 19,2°C. Došlo k poklesu množství sinic.
29.6. 3 Průhlednost vody je 0,7m. Teplota vody 22,1°C. Zvýšené množství sinic.
15.6. 2 Voda je zakalená po dešti, průhlednost vody je 0,8m, teplota vody 20,5°C.
Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Sérum na prodlužování řas MoLash Eyelash serum
Nebezpečné výrobky: Panenka EnchanTimals
Nebezpečné výrobky: Panenka Girl Fashion
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Nové informace - infekce MERS
Informace: Zpráva o jakosti pitné vody v České Republice za období 2011 - 2013
Informace: Otázky a odpovědi

Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno