Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Koupací biotop Malvíny - Třešť

k.ú. TřešťNadmořská výška: 545 m n. m.Plocha nádrže: 3461 m2

Popis:

Biotop je uměle vytvořená vodní plocha využívající samočistící schopnosti systému určená ke koupání. Jedná se o uzavřený systém, ve kterém voda cirkuluje pomocí čerpadel přes biologickou lagunu, je tedy využito přírodního způsobu čistění vody a ta nemusí být chemicky upravována a desinfikována. Biotop je napájen vodou z vlastní vrtané studny, která kvalitou odpovídá svému využití. Užitnou část koupacího biotopu tvoří vlastní koupací nádrž a brouzdaliště pro děti. Tato část je provedena z PVC fólie o tl. 1,5mm. Ochoz okolo koupací části je proveden z pryžové dlažby a okolní plocha sloužící jako pláž je zatravněna. Nedílnou součástí celého díla je biologická laguna, jejíž dno rovněž tvoří PVC fólie. Biotop tvoří uzavřený okruh, ve kterém voda pomocí čerpadel umístěných v technologické šachtě cirkuluje přes čistící lagunu osázenou vodními rostlinami, která je situována tak, aby v ní voda kaskádovitě protékala a gravitačně se vracela zpět do koupací části biotopu. Díky výstuži PVC fólií se mohou nečistoty v koupací části odsávat vodním vysavačem a biotop není zapotřebí každoročně vypouštět. Hygienické zázemí je k dispozici v nedalekém kempu.


Kvalita:

V letošním roce 2016 je koupací biotop ve zkušebním provoze a je pravidelně prováděno vzorkování povrchové vody.


Přístup:

Koupací biotop se nachází v jihovýchodní části města Třešť, cca 0,5 km od centra. Návštěvníci mohou využívat stávající parkovací plochy v intravilánu města Třeště (ulice Čenkovská, Nerudova, Barvířská, Revoluční, Havlíčkova, Partlicova, B. Smetany, Nádražní, Dr. Richtra, Vozábova).


Foto:

- klikněte na fotku pro zobrazení větší velikosti -Kontrola kvality vody:


Hodnoty za rok: 2019


Datum Hodnota Poznámka
22.8. 1 Teplota vody 22,7°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
8.8. 1 Teplota vody 24,0°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
25.7. 1 Teplota vody 23,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
11.7. 1 Teplota vody 21,7°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
13.6. 1 Provozovatel zahájí koupací sezónu dne 15.6.2019.


Hodnoty za rok: 2018


Datum Hodnota Poznámka
6.9. 1 Koupací sezóna ukončena.
23.8. 1 Teplota vody 24,3°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
9.8. 1 Teplota vody 25°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
26.7. 1 Teplota vody 24,5°C, průhlednost viditelná na dno,bez mikrobiologického znečištění.
9.7. 1 Teplota vody 20,0°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
18.6. 1 Teplota vody 22,5°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
4.6. 1 Teplota vody 24,5°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.


Hodnoty za rok: 2017


Datum Hodnota Poznámka
24.8. 1 Teplota vody 20,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiálního znečištění
10.8. 1 Teplota vody 22,9°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiálního znečištění.
27.7. 1 Teplota vody 24°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiálního znečištění.
20.7. 1 Teplota vody 23,0°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiálního znečištění
13.7. 1 Teplota vody 25°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiálního znečištění.
29.6. 1 Teplota vody 23,5°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiálního znečištění.
15.6. 1 Teplota vody 22,0°C, průhlednost 1,50m,vodní květ žádný, bez mikrobiálního znečištění.
Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka L.O.L. SUPRISE! FASHION STYLE
Nebezpečné výrobky: Panenka Сказочный патруль
Nebezpečné výrobky: Panenka Bath Tub
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Nové informace - infekce MERS
Informace: Zpráva o jakosti pitné vody v České Republice za období 2011 - 2013
Informace: Otázky a odpovědi

Legenda k hodnotám
1
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
2
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
3
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
4
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
5
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
6
Vypuštěno