Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu
Kouření v restauracích
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Hledání
Hledat:

Kontakty na Územní pracoviště Žďár nad Sázavou


Adresa:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Tyršova 3
591 01 Žďár nad Sázavou


Telefon ústředny: 566 650 811
Elektronická podatelna: podatelna@khsjih.cz
Datová schránka: py2ivam


Oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 830
E-mail: josef.rohacek@zr.khsjih.cz
Jana Šikulová
Telefon: 566 650 833
E-mail: jana.sikulova@zr.khsjih.cz
Jitka Lorencová
Telefon: 566 650 832
E-mail: jitka.lorencova@zr.khsjih.cz
Hana Malíková
Telefon: 566 650 834
E-mail: hana.malikova@zr.khsjih.cz
Ing. René Pros
Telefon: 566 650 831
E-mail: rene.pros@zr.khsjih.cz


Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání
MVDr. Jitka Košíková
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 860
E-mail: jitka.kosikova@zr.khsjih.cz
Mgr. Tereza Poulová
Telefon: 566 650 862
E-mail: tereza.poulova@zr.khsjih.cz
Hana Koudelová
Telefon: 566 650 863
E-mail: hana.koudelova@zr.khsjih.cz
Marie Weishauptová
Telefon: 566 650 861
E-mail: marie.weishauptova@zr.khsjih.cz


Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Hana Zajícová
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 814
E-mail: hana.zajicova@zr.khsjih.cz
Bc. Michaela Bártíková
Telefon: 566 650 813
E-mail: michaela.bartikova@zr.khsjih.cz


Odbor hygieny práce
MUDr. Eva Černá
ředitelka odboru
Telefon: 566 650 870
E-mail: eva.cerna@zr.khsjih.cz


Oddělení hygieny práce
Dana Jurnečková
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 874
E-mail: dana.jurneckova@zr.khsjih.cz
Dagmar Musilová
Telefon: 566 650 872
E-mail: dagmar.musilova@zr.khsjih.cz
Marie Sadílková
Telefon: 566 650 873
E-mail: marie.sadilkova@zr.khsjih.cz
Magdaléna Černá
Telefon: 566 650 871
E-mail: magdalena.cerna@zr.khsjih.cz


Oddělení protiepidemické
MUDr. Renée Mašová
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 841
E-mail: renee.masova@zr.khsjih.cz
Zdeňka Říhová
Telefon: 566 650 842
E-mail: zdenka.rihova@zr.khsjih.cz
Mgr. Jana Pácalová
Telefon: 566 650 840
E-mail: jana.pacalova@zr.khsjih.cz


Odbor správní
Mgr. Jan Pečinka
ředitel odboru
Telefon: 566 650 859
E-mail: jan.pecinka@zr.khsjih.cz


Oddělení personální a dokumentační
Ing. Hana Šulcová
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 812
E-mail: hana.sulcova@zr.khsjih.cz
Ing. Květoslava Havelková
Telefon: 566 650 858
E-mail: kvetoslava.havelkova@zr.khsjih.cz
Zdeňka Klusáčková
Telefon: 566 650 811
E-mail: zdenka.klusackova@zr.khsjih.cz


Odbor ekonomicko-provozní
Ing. Alena Růžičková
ředitelka odboru
Telefon: 566 650 800
E-mail: alena.ruzickova@zr.khsjih.cz


Oddělení ekonomické
Ing. František Dvořák
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 801
E-mail: frantisek.dvorak@zr.khsjih.cz
Marie Hatláková
mzdová účetní
Telefon: 566 650 852
E-mail: marie.hatlakova@zr.khsjih.cz
Marie Kotíková
finanční účetní
Telefon: 566 650 875
E-mail: marie.kotikova@zr.khsjih.cz


Oddělení provozně organizační
Tomáš Kamarád, DiS.
vedoucí oddělení
Telefon: 566 650 853
E-mail: tomas.kamarad@zr.khsjih.cz


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Náplně do elektronické cigarety Funta
Nebezpečné výrobky: Náhradní náplně elektronické cigarety SNOOPY VAPOR LIQUID
Nebezpečné výrobky: Dětské mléko na opalování - Nubian Kids
Nebezpečné výrobky: Náhradní náplň elektronické cigarety MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST
Nebezpečné výrobky: Panenka my first FASHION PERFECT lovely
Informace: Omezení provozu podatelen
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Evropský antibiotický den
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice