Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Pitná voda na táborech - informace pro pořadatele
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Kontakty na pracoviště Jihlava


Adresa:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
se sídlem v Jihlavě
Tolstého 15
586 01 Jihlava


Telefon ústředny: 567 564 551
Fax: 567 564 579
Elektronická podatelna: podatelna@khsjih.cz
Datová schránka: 4uuai3w

Ředitel KHSV
MUDr. Jan Říha
Telefon: 567 564 550
E-mail: jan.riha@khsjih.cz


Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
RNDr. Jiří Kos
Telefon: 567 564 569
E-mail: jiri.kos@khsjih.cz


Podpora zdraví a zdravotní politika
Mgr. Denisa Štěrbová
Telefon: 567 564 559
E-mail: denisa.sterbova@khsjih.cz


Odbor hygieny obecné a komunální
Ing. Milan Brychta
ředitel odboru
Telefon: 567 564 573
E-mail: milan.brychta@khsjih.cz


Oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 571
E-mail: karel.smejkal@khsjih.cz
Ing. Martina Fišarová
Telefon: 567 564 570
E-mail: martina.fisarova@khsjih.cz
Jaroslava Lupačová
Telefon: 567 564 572
E-mail: jaroslava.lupacova@khsjih.cz
Martina Kopuletá
Telefon: 567 564 572
E-mail: martina.kopuleta@khsjih.cz


Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Mgr. Zdeněk Novotný
ředitel odboru
Telefon: 567 564 577
E-mail: zdenek.novotny@khsjih.cz


Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Pavla Musilová
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 574
E-mail: pavla.musilova@khsjih.cz
Bc. Kamila Urbanová, DiS.
Telefon: 567 564 575
E-mail: kamila.urbanova@khsjih.cz


Odbor hygieny dětí a mladistvých
Ing. Kamila Hodačová
ředitelka odboru
Telefon: 567 564 561
E-mail: kamila.hodacova@khsjih.cz


Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Ing. Helena Špinarová
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 560
E-mail: helena.spinarova@khsjih.cz
Ivo Martin
Telefon: 567 564 560
E-mail: ivo.martin@khsjih.cz


Oddělení hygieny práce
MUDr. Oldřich Táborský
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 563
E-mail: oldrich.taborsky@khsjih.cz
Ing. Zdeňka Franková
Telefon: 567 564 565
E-mail: zdenka.frankova@khsjih.cz
Romana Baštová
Telefon: 567 564 565
E-mail: romana.bastova@khsjih.cz
Bc. Veronika Tomanová, DiS.
Telefon: 567 564 562
E-mail: veronika.tomanova@khsjih.cz
Bc. Naďa Holcmanová, DiS.
Telefon: 567 564 564
E-mail: nada.holcmanova@khsjih.cz


Odbor protiepidemický
MUDr. Alena Dvořáková
ředitelka odboru
Telefon: 567 564 555
E-mail: alena.dvorakova@khsjih.cz


oddělení protiepidemické
Radka Štěpánková
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 556
E-mail: radka.stepankova@khsjih.cz
Marie Ellingerová
Telefon: 567 564 557
E-mail: marie.ellingerova@khsjih.cz
Olga Minářová
Telefon: 567 564 557
E-mail: olga.minarova@khsjih.cz
Mgr. Romana Blechová
Telefon: 567 564 558
E-mail: romana.blechova@khsjih.cz


Oddělení právní a kontrolní
Mgr. Rudolf Sekava
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 559
E-mail: rudolf.sekava@khsjih.cz
Soňa Paulíková
sekretářka ředitele
Telefon: 567 564 552
E-mail: sona.paulikova@khsjih.cz
Monika Zárubová
Telefon: 567 564 554
E-mail: monika.zarubova@khsjih.cz
Oldřiška Vejslíková, DiS.
podatelna
Telefon: 567 564 551
E-mail: oldriska.vejslikova@khsjih.cz


Oddělení provozně organizační
Pavel Vlach
správce IT
Telefon: 567 564 566
E-mail: pavel.vlach@khsjih.cz


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety KIWIFRUIT FRUIT BROTHERHOOD
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety Awesome Cloud STRAWBERRY
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety FRUIT BROTHERHOOD WATERMELON
Nebezpečné výrobky: Náplň do elektronické cigarety classic coffee
Nebezpečné výrobky: Sada nádobí Bambooware
Informace: Evropský antibiotický den
Nebezpečné výrobky: Parfémová voda pro ženy tianDe® ROYAL SCENT Woman
Nebezpečné výrobky: Toaletní voda RELEASE eau de cologne
Nebezpečné výrobky: Melaminová miska RSW
Nebezpečné výrobky: Panenka na zavěšení s velkou hlavou a výraznýma očima