Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Informace:
COVID-19 v Kraji Vysočina
Letní dětská rekreace -
podezření na výskyt COVID-19
(informace)
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)
COVID-2019
mimořádná opatření na úřední desce
Koronavirus
(informace pro občany)
Hygienicko-protiepidemická opatření pro letní dětské rekreace v roce 2020
Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

Hledání
Hledat:

Kontakty na pracoviště Jihlava


Adresa:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
se sídlem v Jihlavě
Tolstého 15
586 01 Jihlava


Telefon ústředny: 567 564 551
Fax: 567 564 579
Elektronická podatelna: podatelna@khsjih.cz
Datová schránka: 4uuai3w

Ředitel KHSV
MUDr. Jan Říha
Telefon: 567 564 550
E-mail: jan.riha@khsjih.cz


Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
RNDr. Jiří Kos
Telefon: 567 564 569
E-mail: jiri.kos@khsjih.cz


Podpora zdraví a zdravotní politika
Mgr. Denisa Štěrbová
Telefon: 567 564 581
E-mail: denisa.sterbova@khsjih.cz


Odbor hygieny obecné a komunální
Ing. Milan Brychta
ředitel odboru
Telefon: 567 564 573
E-mail: milan.brychta@khsjih.cz


Oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 571
E-mail: karel.smejkal@khsjih.cz
Ing. Martina Fišarová
Telefon: 567 564 570
E-mail: martina.fisarova@khsjih.cz
Jaroslava Lupačová
Telefon: 567 564 572
E-mail: jaroslava.lupacova@khsjih.cz
Martina Kopuletá
Telefon: 567 564 582
E-mail: martina.kopuleta@khsjih.cz


Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Mgr. Zdeněk Novotný
ředitel odboru
Telefon: 567 564 577
E-mail: zdenek.novotny@khsjih.cz


Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Pavla Musilová
Telefon: 567 564 574
E-mail: pavla.musilova@khsjih.cz
Bc. Kamila Urbanová, DiS.
Telefon: 567 564 575
E-mail: kamila.urbanova@khsjih.cz


Odbor hygieny dětí a mladistvých
Ing. Kamila Hodačová
ředitelka odboru
Telefon: 567 564 561
E-mail: kamila.hodacova@khsjih.cz


Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Ing. Helena Špinarová
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 560
E-mail: helena.spinarova@khsjih.cz
Ivo Martin
Telefon: 567 564 580
E-mail: ivo.martin@khsjih.cz


Oddělení hygieny práce
MUDr. Oldřich Táborský
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 563
E-mail: oldrich.taborsky@khsjih.cz
Ing. Zdeňka Franková
Telefon: 567 564 565
E-mail: zdenka.frankova@khsjih.cz
Romana Baštová
Telefon: 567 564 583
E-mail: romana.bastova@khsjih.cz
Mgr. Veronika Tomanová, DiS.
Telefon: 567 564 562
E-mail: veronika.tomanova@khsjih.cz
Bc. Naďa Holcmanová, DiS.
Telefon: 567 564 564
E-mail: nada.holcmanova@khsjih.cz


Odbor protiepidemický
MUDr. Alena Dvořáková
ředitelka odboru
Telefon: 567 564 555
E-mail: alena.dvorakova@khsjih.cz


oddělení protiepidemické
Radka Štěpánková
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 556
E-mail: radka.stepankova@khsjih.cz
Marie Ellingerová
Telefon: 567 564 578
E-mail: marie.ellingerova@khsjih.cz
Olga Minářová
Telefon: 567 564 557
E-mail: olga.minarova@khsjih.cz
Mgr. Romana Blechová
Telefon: 567 564 558
E-mail: romana.blechova@khsjih.cz


Oddělení právní a kontrolní
Mgr. Rudolf Sekava
vedoucí oddělení
Telefon: 567 564 559
E-mail: rudolf.sekava@khsjih.cz
Soňa Paulíková
sekretářka ředitele
Telefon: 567 564 552
E-mail: sona.paulikova@khsjih.cz
Monika Zárubová
Telefon: 567 564 554
E-mail: monika.zarubova@khsjih.cz
Oldřiška Vejslíková, DiS.
podatelna
Telefon: 567 564 551
E-mail: oldriska.vejslikova@khsjih.cz


Oddělení provozně organizační
Pavel Vlach
správce IT
Telefon: 567 564 566
E-mail: pavel.vlach@khsjih.cz


Poslední novinky
Informace: Informace pro veřejnost
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty MAGIC FAIRY
Nebezpečné výrobky: Dětský míč Sport toys Baby Ball
Informace: Letní dětská rekreace - podezření na výskyt COVID-19
Informace: Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech
Informace: Fumigace dřeva - informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace
Informace: Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Informace: Zpráva o činnosti orgánů OVZ za rok 2015
Informace: Nové informace - infekce MERS
Informace: Zpráva o jakosti pitné vody v České Republice za období 2011 - 2013