Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
Kouření v restauracích
Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Žloutenka typu A
(základní informace)
Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina
Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Hledání
Hledat:

Výsledek kontroly

Datum kontroly:15.12.2017
Provozovna:Hostinec Za vodou, Brněnská 257, Nové Město na Moravě
Kontrolovaná osoba:Petr Kupka

V chladícím zařízení v kuchyni bylo zjištěno skladování  uzenin (Čabiánská klobása) s prošlým datem použitelnosti o celkové hmotnosti 4,5 kg.  Tyto potraviny byly vyhodnoceny jako jiné než bezpečné, proto bylo na místě uloženo opatření k jejich likvidaci.

Za porušení potravinového práva byla provozovateli uložena sankce.

Zveřejněno: 27.12.2017
Fotografie č. 1Fotografie č. 2


Poslední novinky
Nebezpečné výrobky: Panenka GD Guang Da Dance of youth, FASHION PRINCESS
Nebezpečné výrobky: Panenka Wonderful Faires No.8046
Nebezpečné výrobky: Panenka Mermaid - Mořská panna
Nebezpečné výrobky: Panenka Fairy
Nebezpečné výrobky: Panenka CHARMING GIRLS
Nebezpečné výrobky: Panenka Happy girl, Beautiful girl, Style Fashion
Nebezpečné výrobky: Panenka Sweet days, NO. WX502
Nebezpečné výrobky: Panenka Beauty
Nebezpečné výrobky: Panenka Smile Annie Baby
Nebezpečné výrobky: Sada panenek My BABY